Thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở và xử lý tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè

Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Tây Ninh, ông Nguyễn Hữu Mỹ tại Hội nghị tổng kết công tác ra quân chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè, vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ năm 2018, diễn ra vào chiều 18.1.