Đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ, góp phần bảo đảm an toàn giao thông

Nâng cao chất lượng công tác đăng kiểm không chỉ góp phần nâng cao ý thức chủ xe, lái xe trong việc bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện của mình, mà còn tăng cường bảo đảm an toàn kỹ thuật xe, bảo vệ môi trường, an toàn giao thông và giảm thiểu tai nạn.