Bến Cầu - Châu Thành: 9 tháng đầu năm, TNGT giảm cả 3 tiêu chí

Ban An toàn giao thông hai huyện Bến Cầu và Châu Thành vừa sơ kết hoạt động 9 tháng đầu năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm.