Kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản khu vực hồ Dầu Tiếng

Sở Giao thông vận tải vừa ban hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản, phương tiện vận chuyển cát khu vực hồ Dầu Tiếng.