Biển cấm “thất lạc”, xe tải vô tư chạy vào nội thị giờ cao điểm

Sau khi công trình đường 30.4 thi công xong thì 2 biển báo cấm lưu thông vào giờ cao điểm tại tuyến đường này cũng không còn.