Châu Thành: Thành lập bến đò ngang an toàn

Ngày 22.3, Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Châu Thành tổ chức thành lập “Bến đò ngang an toàn” tại Bến đò An Bình - Gò Nổi, thuộc 2 xã Ninh Điền và An Bình, huyện Châu Thành.