Hoà Thành: Lạc tay lái, ô tô húc đổ dải phân cách

Chỉ trong 1 ngày 23.3 đã xảy ra 2 vụ ô tô húc vào dải phân cách.