Vẫn còn một bộ phận nhỏ người dân vùng sâu chưa chấp hành nghiêm

Hiện nay, việc chấp hành đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe gắn máy ở vùng sâu nông thôn, vùng biên giới vẫn chưa tốt- nhất là đội mũ bảo hiểm cho trẻ em. Vì thế, trong thời gian tới, Ban ATGT tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT nói chung và chủ đề mũ bảo hiểm nói riêng.