Tăng cường xử lý người điều khiển xe sử dụng điện thoại

Hành vi vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại di động chẳng những không đi nhanh hơn mà còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra TNGT rất cao.