Bảo đảm phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân dịp Tết nguyên đán

Tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động kinh doanh vận tải, khai thác bến xe trên địa bàn tỉnh phải chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ, tuân thủ các quy định về kinh doanh vận tải, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân dịp Tết nguyên đán.