Đưa vào sử dụng bến khách ngang sông Gò Nổi  – An Bình

Ngày 17.11, Hợp tác xã vận tải đường thủy số 1 Vàm Cỏ Đông tổ chức đưa vào sử dụng bến khách ngang sông Gò Nổi - An Bình.