Hoà Thành: Ra quân chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè, làm nơi buôn bán, kinh doanh

Từ ngày 17-24.9, Ban An toàn giao thông huyện Hoà Thành phối hợp với các đơn vị liên quan và chính quyền địa phương tổ chức ra quân chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè, làm nơi buôn bán, kinh doanh trên địa bàn huyện.