Điểm tin địa phương

Tân Biên: Bồi dưỡng kỹ năng cho cán bộ Đoàn trường THPT.