Trao học bổng tiếp sức đến trường, năm học 2017-2018

Sáng 16.8, Hội Khuyến học thành phố Tây Ninh phối hợp Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố tổ chức trao học bổng tiếp sức đến trường năm học 2017-2018 cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hiếu học trên địa bàn Thành phố.