Khai mạc kỳ thi chọn học sinh giỏi năm học 2017 - 2018

Ngày 7.12, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Dương Minh Châu tổ chức lễ khai mạc Kỳ thi chọn học sinh giỏi vòng huyện năm học 2017-2018.