Trao học bổng cho học sinh hiếu học huyện Dương Minh Châu

Hôm 17.9 Huyện đoàn Dương Minh Châu phối hợp với Hội Khuyến học huyện tổ chức trao học bổng “Ươm mầm ước mơ”.