Giảm áp lực học tập cho học sinh - cần sự phối hợp đồng bộ

Việc coi trọng học vấn, bằng cấp không có gì sai, không có gì đáng trách. Điều đáng nói ở đây là việc học chạy theo điểm số, bằng cấp không thực chất khiến cho học vấn, bằng cấp không tương xứng với năng lực. Áp lực học tập được thể hiện bằng điểm số, bằng cấp đang đè nặng lên người học.