Giữ hay bỏ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông ?

Nếu vẫn tiếp tục duy trì mô hình như lâu nay, Bộ GD-ÐT thực chất không khác gì một ban giám hiệu khổng lồ, lo từ việc lớn đến việc nhỏ, chạy theo và đối phó với từng sự vụ. Nhiệm vụ chính của Bộ là hoạch định chiến lược phát triển giáo dục ở tầm quốc gia và thực hiện chức năng quản lý nhà nước chứ không phải đi in từng cái đề thi- kể cả giấy nháp.