Thi THPT Quốc gia 2017: Đề Địa lý như bài kiểm tra, học sinh trung bình cũng đạt 7-8 điểm

Hiện tại các thí sinh có thể tham khảo đề thi môn Địa lý trong bài thi tổ hợp KHXH của kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017.