Tuyên dương 186 học sinh đoạt giải quốc gia, quốc tế

Trong số 186 học sinh đoạt giải quốc gia, quốc tế có 106 học sinh đoạt giải quốc tế; 80 học sinh đoạt giải quốc gia.