Bài mẫu viết thư lần UPU 46 năm 2017: Cùng chung tay bảo tồn tài nguyên biển

Chủ đề của cuộc thi Viết thư quốc tế UPU 46 năm 2017: Hãy hình dung, nếu bạn là cố vấn Tổng thư ký Liên hợp quốc mới, bạn sẽ cố vấn cho ngài ấy vấn đề nào của thế giới cần xử lý đầu tiên và giải quyết vấn đề đó bằng cách nào?