Trường Tiểu học Thị trấn Hoà Thành: 30 năm phấn đấu và trưởng thành

Trường tiểu học Thị trấn Hòa Thành tiền thân là Trường Thực nghiệm Giáo dục phổ thông, được UBND huyện Hòa Thành ra quyết định thành lập vào năm 1988.