Báo động tình trạng trầm cảm ở học sinh

Thực tế, bệnh trầm cảm luôn tiềm ẩn trong mọi người và ở bất kỳ độ tuổi nào. Thế nhưng, ở lứa tuổi học sinh, các em còn quá nhỏ để hiểu và có biện pháp giải toả trầm cảm cho mình.