Trên 11.000 học sinh thi tuyển vào THPT

UBND tỉnh Tây Ninh vừa phê duyệt Kế hoạch và chỉ tiêu tuyển sinh THPT năm học 2018-2019.