Đừng để thông điệp của trẻ em nằm trên giấy

Diễn đàn Trẻ em quốc gia lần thứ 6 diễn ra từ ngày 14 - 17.8 tại Hà Nội do Bộ LĐ-TB-XH, Ủy ban Văn hóa - Giáo dục - Thanh niên - Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội và T.Ư Đoàn phối hợp tổ chức.