Công nhận Trường Mẫu giáo Long Thành Bắc đạt chuẩn quốc gia

Tính đến ngày 19.9, toàn tỉnh có 188 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 43 trường mầm non, mẫu giáo.