Huyện Dương Minh Châu: Trao học bổng khuyến tài

Ngày 19.10, Hội Khuyến học huyện Dương Minh Châu tổ chức trao học bổng khuyến tài cho các em học sinh đậu đại học nguyện vọng 1 năm học 2019-2020.