Sống chung với lũ (8 hình)

Ở đoạn quốc lộ 22B trước chùa Gò Kén, thuộc xã Long Thành Trung, nước rạch Tây Ninh cũng đã lai láng tràn lên cả hai bên. Rất nhiều người đi câu và lưới vó. Có cả một cái chợ “đặc sản mùa lũ” mọc ngay trước cổng chùa, trải dài theo mặt lộ.

Sống chung với lũ