NÂNG LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN:

Xét thành tích cao nhất

Cập nhật ngày: 10/01/2018 - 08:39

BTN - Vừa qua, Báo Tây Ninh có đăng bài “Nâng lương trước thời hạn: Làm thế nào để bảo đảm tính công bằng?”. Bài báo có chuyển tải một số thắc mắc và nêu ý kiến phân tích của giáo viên về điều kiện, tiêu chuẩn nâng lương trước thời hạn. Trong đó, có việc nâng lương trước thời hạn căn cứ vào mức lương đang hưởng, tức ưu tiên xét thành tích thi đua trong 3 năm, trong khi theo quy định, thành tích thi đua được bảo lưu trong thời hạn 6 năm. Ðiều này khiến cho nhiều trường hợp bị thiệt, vì mặc dù “bảng tổng sắp” thành tích của họ trong 6 năm cao hơn người khác nhưng lại không thuộc diện được xét.

Cách nay vài ngày, một số địa phương trong tỉnh đã có thông báo khẩn để “nói lại cho rõ” về tiêu chuẩn, điều kiện xét nâng lương trước thời hạn. Theo tinh thần mới, khi xét nâng lương trước thời hạn, cơ quan chức năng sẽ xét đến thành tích thi đua cao nhất trong 6 năm (kể cả trường hợp bị gián đoạn), sau đó mới lần lượt xét những trường hợp khác. Ví dụ, một giáo viên có thành tích thi đua (giấy khen, bằng khen, chiến sĩ thi đua…) mặc dù số lượng ít hơn người khác, nhưng vẫn được ưu tiên xét nâng lương nếu như giáo viên đó sở hữu một danh hiệu cao hơn, chẳng hạn Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh.

Ð.V.T

 

Tin liên quan
  • Làm thế nào để bảo đảm tính công bằng ? 

    Làm thế nào để bảo đảm tính công bằng ?

    Điều quan trọng là các cơ quan xây dựng chính sách cần phải tìm cho được những kẽ hở để hạn chế tiêu cực. Không phải tự nhiên mà có người nói, trong công tác thi đua đang tồn tại hiện tượng “đường sữa phát từ trên xuống, cuốc xẻng phát từ dưới lên”.