TRA CỨU KẾT QUẢ XỔ SỐ

Chọn Tỉnh/TP:

TÂY NINH 20/4/2017

Giải Số trúng
Đặc Biệt 6 Số 160207
Giải Đặc Biệt 60207
Giải Nhất 35753
Giải Nhì 34209
Giải Ba 44604 - 62625
Giải Tư 34326 - 99874 - 25881 - 63402 - 26476 - 17290 - 42238
Giải Năm 4717
Giải Sáu 8617 - 7647 - 3115
Giải Bảy 554
Giải Tám 88

TÂY NINH 13/4/2017

Giải Số trúng
Đặc Biệt 6 Số 148212
Giải Đặc Biệt 48212
Giải Nhất 33658
Giải Nhì 50742
Giải Ba 50978 - 11905
Giải Tư 12420 - 41213 - 28446 - 75591 - 39617 - 88624 - 67818
Giải Năm 3854
Giải Sáu 3686 - 3318 - 4213
Giải Bảy 979
Giải Tám 37

TÂY NINH 6/4/2017

Giải Số trúng
Đặc Biệt 6 Số 883743
Giải Đặc Biệt 83743
Giải Nhất 08704
Giải Nhì 76001
Giải Ba 87817 - 93396
Giải Tư 75019 - 68448 - 51231 - 32515 - 83847 - 66737 - 60725
Giải Năm 9553
Giải Sáu 1218 - 7313 - 5631
Giải Bảy 644
Giải Tám 24

TÂY NINH 30/3/2017

Giải Số trúng
Đặc Biệt 6 Số 624075
Giải Đặc Biệt 24075
Giải Nhất 92423
Giải Nhì 92954
Giải Ba 12960 - 96103
Giải Tư 45617 - 71168 - 27051 - 28339 - 63890 - 09632 - 36730
Giải Năm 6894
Giải Sáu 3779 - 6737 - 1870
Giải Bảy 955
Giải Tám 11

TÂY NINH 23/3/2017

Giải Số trúng
Đặc Biệt 6 Số 921156
Giải Đặc Biệt 21156
Giải Nhất 69613
Giải Nhì 47353
Giải Ba 26212 - 95009
Giải Tư 03035 - 27527 - 86118 - 40451 - 20242 - 52692 - 98895
Giải Năm 0112
Giải Sáu 6831 - 6042 - 9180
Giải Bảy 549
Giải Tám 44

TÂY NINH 16/3/2017

Giải Số trúng
Đặc Biệt 6 Số 796595
Giải Đặc Biệt 96595
Giải Nhất 93484
Giải Nhì 97655
Giải Ba 19079 - 46395
Giải Tư 61905 - 00421 - 93228 - 14151 - 94362 - 60579 - 07500
Giải Năm 6382
Giải Sáu 0003 - 5585 - 5311
Giải Bảy 452
Giải Tám 29

TÂY NINH 9/3/2017

Giải Số trúng
Đặc Biệt 6 Số 531115
Giải Đặc Biệt 31115
Giải Nhất 31489
Giải Nhì 09770
Giải Ba 13845 - 49265
Giải Tư 30143 - 41816 - 02506 - 68550 - 28021 - 26972 - 64242
Giải Năm 0015
Giải Sáu 7821 - 2662 - 2775
Giải Bảy 593
Giải Tám 64