TRA CỨU KẾT QUẢ XỔ SỐ

Chọn Tỉnh/TP:

TÂY NINH 7/12/2017

Giải Số trúng
Đặc Biệt 6 Số 312379
Giải Đặc Biệt 12379
Giải Nhất 25913
Giải Nhì 99444
Giải Ba 27459 - 91291
Giải Tư 76556 - 78096 - 46603 - 44695 - 39843 - 38798 - 66369
Giải Năm 2555
Giải Sáu 5788 - 7094 - 0824
Giải Bảy 821
Giải Tám 98

TÂY NINH 30/11/2017

Giải Số trúng
Đặc Biệt 6 Số 369910
Giải Đặc Biệt 69910
Giải Nhất 13749
Giải Nhì 51966
Giải Ba 69724 - 79867
Giải Tư 69004 - 03705 - 13116 - 79419 - 16729 - 04008 - 53123
Giải Năm 0426
Giải Sáu 1889 - 6495 - 7158
Giải Bảy 957
Giải Tám 68

TÂY NINH 23/11/2017

Giải Số trúng
Đặc Biệt 6 Số 289742
Giải Đặc Biệt 89742
Giải Nhất 13177
Giải Nhì 15729
Giải Ba 91701 - 89427
Giải Tư 89811 - 94456 - 57540 - 59265 - 48611 - 37667 - 33422
Giải Năm 1017
Giải Sáu 3761 - 1475 - 2040
Giải Bảy 652
Giải Tám 83

TÂY NINH 16/11/2017

Giải Số trúng
Đặc Biệt 6 Số 497822
Giải Đặc Biệt 97822
Giải Nhất 79195
Giải Nhì 22476
Giải Ba 21371 - 08044
Giải Tư 18164 - 61208 - 26975 - 48840 - 05709 - 21946 - 46629
Giải Năm 4435
Giải Sáu 9521 - 3436 - 6822
Giải Bảy 419
Giải Tám 48

TÂY NINH 9/11/2017

Giải Số trúng
Đặc Biệt 6 Số 086155
Giải Đặc Biệt 86155
Giải Nhất 48018
Giải Nhì 20619
Giải Ba 72700 - 83178
Giải Tư 40638 - 13270 - 77109 - 32149 - 77197 - 69507 - 89428
Giải Năm 2806
Giải Sáu 5504 - 8948 - 2224
Giải Bảy 468
Giải Tám 66

TÂY NINH 2/11/2017

Giải Số trúng
Đặc Biệt 6 Số 975427
Giải Đặc Biệt 75427
Giải Nhất 24628
Giải Nhì 94606
Giải Ba 33969 - 13816
Giải Tư 89089 - 97555 - 34720 - 64725 - 07058 - 26904 - 72902
Giải Năm 0977
Giải Sáu 5375 - 5252 - 4726
Giải Bảy 884
Giải Tám 38

TÂY NINH 26/10/2017

Giải Số trúng
Đặc Biệt 6 Số 834019
Giải Đặc Biệt 34019
Giải Nhất 49631
Giải Nhì 77737
Giải Ba 23768 - 98569
Giải Tư 54710 - 48092 - 87701 - 02882 - 82529 - 54412 - 03485
Giải Năm 8398
Giải Sáu 6850 - 5406 - 6084
Giải Bảy 612
Giải Tám 06