TRA CỨU KẾT QUẢ XỔ SỐ

Chọn Tỉnh/TP:

TÂY NINH 22/6/2017

Giải Số trúng
Đặc Biệt 6 Số 711201
Giải Đặc Biệt 11201
Giải Nhất 31302
Giải Nhì 11878
Giải Ba 31426 - 53888
Giải Tư 93186 - 74607 - 95902 - 21480 - 78907 - 17945 - 03884
Giải Năm 7992
Giải Sáu 8680 - 1966 - 3844
Giải Bảy 219
Giải Tám 22

TÂY NINH 15/6/2017

Giải Số trúng
Đặc Biệt 6 Số 663795
Giải Đặc Biệt 63795
Giải Nhất 90101
Giải Nhì 05866
Giải Ba 30760 - 51667
Giải Tư 27345 - 81829 - 58297 - 14507 - 37633 - 64118 - 52158
Giải Năm 3725
Giải Sáu 4052 - 5987 - 7537
Giải Bảy 482
Giải Tám 26

TÂY NINH 8/6/2017

Giải Số trúng
Đặc Biệt 6 Số 194868
Giải Đặc Biệt 94868
Giải Nhất 32822
Giải Nhì 04378
Giải Ba 85879 - 92695
Giải Tư 10754 - 67599 - 40440 - 23301 - 49776 - 61468 - 39443
Giải Năm 7650
Giải Sáu 5279 - 1533 - 9857
Giải Bảy 633
Giải Tám 62

TÂY NINH 1/6/2017

Giải Số trúng
Đặc Biệt 6 Số 293158
Giải Đặc Biệt 93158
Giải Nhất 91604
Giải Nhì 64666
Giải Ba 74657 - 75069
Giải Tư 74196 - 40135 - 41020 - 42167 - 31220 - 52287 - 87779
Giải Năm 8403
Giải Sáu 9454 - 4837 - 2224
Giải Bảy 488
Giải Tám 87

TÂY NINH 25/5/2017

Giải Số trúng
Đặc Biệt 6 Số 420703
Giải Đặc Biệt 20703
Giải Nhất 36750
Giải Nhì 21505
Giải Ba 85859 - 29136
Giải Tư 31815 - 29531 - 80995 - 52530 - 20281 - 73757 - 55658
Giải Năm 4592
Giải Sáu 3481 - 3053 - 7154
Giải Bảy 910
Giải Tám 34

TÂY NINH 18/5/2017

Giải Số trúng
Đặc Biệt 6 Số 691148
Giải Đặc Biệt 91148
Giải Nhất 44737
Giải Nhì 31465
Giải Ba 72282 - 73469
Giải Tư 81382 - 50968 - 88342 - 53138 - 78265 - 96081 - 00895
Giải Năm 6467
Giải Sáu 3771 - 0348 - 3094
Giải Bảy 624
Giải Tám 97

TÂY NINH 11/5/2017

Giải Số trúng
Đặc Biệt 6 Số 250494
Giải Đặc Biệt 50494
Giải Nhất 26299
Giải Nhì 45328
Giải Ba 72281 - 91810
Giải Tư 96360 - 95827 - 72245 - 23312 - 60513 - 49879 - 55160
Giải Năm 1070
Giải Sáu 3806 - 8475 - 5115
Giải Bảy 272
Giải Tám 24