TRA CỨU KẾT QUẢ XỔ SỐ

Chọn Tỉnh/TP:

TÂY NINH 17/8/2017

Giải Số trúng
Đặc Biệt 6 Số 129617
Giải Đặc Biệt 29617
Giải Nhất 06026
Giải Nhì 35861
Giải Ba 49932 - 26647
Giải Tư 42587 - 96925 - 94104 - 81147 - 66998 - 38403 - 43016
Giải Năm 7507
Giải Sáu 1611 - 1896 - 5000
Giải Bảy 251
Giải Tám 00

TÂY NINH 10/8/2017

Giải Số trúng
Đặc Biệt 6 Số 941849
Giải Đặc Biệt 41849
Giải Nhất 52431
Giải Nhì 51127
Giải Ba 86084 - 87851
Giải Tư 85768 - 32220 - 33771 - 76664 - 88759 - 82008 - 56183
Giải Năm 6724
Giải Sáu 1323 - 2318 - 6957
Giải Bảy 068
Giải Tám 37

TÂY NINH 3/8/2017

Giải Số trúng
Đặc Biệt 6 Số 069871
Giải Đặc Biệt 69871
Giải Nhất 30980
Giải Nhì 64863
Giải Ba 05240 - 18638
Giải Tư 27412 - 30990 - 26224 - 62214 - 77095 - 42999 - 11245
Giải Năm 3413
Giải Sáu 9935 - 8825 - 6920
Giải Bảy 293
Giải Tám 38

TÂY NINH 27/7/2017

Giải Số trúng
Đặc Biệt 6 Số 614826
Giải Đặc Biệt 14826
Giải Nhất 38028
Giải Nhì 81734
Giải Ba 49465 - 19749
Giải Tư 12661 - 06312 - 35311 - 35507 - 34391 - 72717 - 41272
Giải Năm 1110
Giải Sáu 0557 - 4112 - 6342
Giải Bảy 849
Giải Tám 83

TÂY NINH 20/7/2017

Giải Số trúng
Đặc Biệt 6 Số 725753
Giải Đặc Biệt 25753
Giải Nhất 48973
Giải Nhì 22796
Giải Ba 11403 - 23085
Giải Tư 91615 - 30237 - 86054 - 53639 - 01239 - 65131 - 22307
Giải Năm 6641
Giải Sáu 1130 - 8922 - 2618
Giải Bảy 804
Giải Tám 86

TÂY NINH 13/7/2017

Giải Số trúng
Đặc Biệt 6 Số 407445
Giải Đặc Biệt 07445
Giải Nhất 78850
Giải Nhì 95850
Giải Ba 89804 - 97359
Giải Tư 72052 - 01243 - 69732 - 98147 - 40991 - 69996 - 07427
Giải Năm 9360
Giải Sáu 6531 - 7346 - 3667
Giải Bảy 269
Giải Tám 94

TÂY NINH 6/7/2017

Giải Số trúng
Đặc Biệt 6 Số 657308
Giải Đặc Biệt 57308
Giải Nhất 30883
Giải Nhì 80031
Giải Ba 86562 - 55215
Giải Tư 82048 - 96517 - 77297 - 67914 - 25795 - 59423 - 33071
Giải Năm 3869
Giải Sáu 3020 - 4979 - 9880
Giải Bảy 027
Giải Tám 79