TRA CỨU KẾT QUẢ XỔ SỐ

Chọn Tỉnh/TP:

TÂY NINH 15/3/2018

Giải Số trúng
Đặc Biệt 6 Số 476705
Giải Đặc Biệt 76705
Giải Nhất 91030
Giải Nhì 97189
Giải Ba 40714 - 53259
Giải Tư 14274 - 32545 - 48822 - 82768 - 27250 - 12756 - 93946
Giải Năm 4823
Giải Sáu 4945 - 1597 - 3615
Giải Bảy 460
Giải Tám 94

TÂY NINH 8/3/2018

Giải Số trúng
Đặc Biệt 6 Số 590147
Giải Đặc Biệt 90147
Giải Nhất 10993
Giải Nhì 80503
Giải Ba 92162 - 36018
Giải Tư 07044 - 95334 - 36162 - 85663 - 06895 - 50759 - 91655
Giải Năm 6498
Giải Sáu 8884 - 3052 - 7592
Giải Bảy 583
Giải Tám 54

TÂY NINH 1/3/2018

Giải Số trúng
Đặc Biệt 6 Số 134302
Giải Đặc Biệt 34302
Giải Nhất 87606
Giải Nhì 93283
Giải Ba 92331 - 66891
Giải Tư 00969 - 02855 - 89632 - 83603 - 96766 - 69650 - 38313
Giải Năm 6166
Giải Sáu 1656 - 9627 - 6144
Giải Bảy 323
Giải Tám 74

TÂY NINH 22/2/2018

Giải Số trúng
Đặc Biệt 6 Số 317773
Giải Đặc Biệt 17773
Giải Nhất 78825
Giải Nhì 99418
Giải Ba 75931 - 55425
Giải Tư 76849 - 00605 - 59073 - 01629 - 46468 - 41436 - 22713
Giải Năm 6322
Giải Sáu 6188 - 1213 - 0004
Giải Bảy 028
Giải Tám 69

TÂY NINH 15/2/2018

Giải Số trúng
Đặc Biệt 6 Số 009059
Giải Đặc Biệt 09059
Giải Nhất 13846
Giải Nhì 87471
Giải Ba 74983 - 21502
Giải Tư 93831 - 57150 - 95981 - 35128 - 04088 - 05344 - 62766
Giải Năm 3395
Giải Sáu 6868 - 1549 - 8170
Giải Bảy 510
Giải Tám 33

TÂY NINH 8/2/2018

Giải Số trúng
Đặc Biệt 6 Số 086030
Giải Đặc Biệt 86030
Giải Nhất 25099
Giải Nhì 01205
Giải Ba 91458 - 98261
Giải Tư 32477 - 45734 - 37535 - 78903 - 71238 - 11106 - 91653
Giải Năm 1234
Giải Sáu 5278 - 2450 - 6878
Giải Bảy 931
Giải Tám 92

TÂY NINH 1/2/2018

Giải Số trúng
Đặc Biệt 6 Số 968311
Giải Đặc Biệt 68311
Giải Nhất 16241
Giải Nhì 87024
Giải Ba 16847 - 38243
Giải Tư 10935 - 61219 - 16775 - 05139 - 01768 - 90563 - 15279
Giải Năm 2704
Giải Sáu 4342 - 8866 - 0035
Giải Bảy 475
Giải Tám 94