TRA CỨU KẾT QUẢ XỔ SỐ

Chọn Tỉnh/TP:

TÂY NINH 23/3/2017

Giải Số trúng
Đặc Biệt 6 Số 921156
Giải Đặc Biệt 21156
Giải Nhất 69613
Giải Nhì 47353
Giải Ba 26212 - 95009
Giải Tư 03035 - 27527 - 86118 - 40451 - 20242 - 52692 - 98895
Giải Năm 0112
Giải Sáu 6831 - 6042 - 9180
Giải Bảy 549
Giải Tám 44

TÂY NINH 16/3/2017

Giải Số trúng
Đặc Biệt 6 Số 796595
Giải Đặc Biệt 96595
Giải Nhất 93484
Giải Nhì 97655
Giải Ba 19079 - 46395
Giải Tư 61905 - 00421 - 93228 - 14151 - 94362 - 60579 - 07500
Giải Năm 6382
Giải Sáu 0003 - 5585 - 5311
Giải Bảy 452
Giải Tám 29

TÂY NINH 9/3/2017

Giải Số trúng
Đặc Biệt 6 Số 531115
Giải Đặc Biệt 31115
Giải Nhất 31489
Giải Nhì 09770
Giải Ba 13845 - 49265
Giải Tư 30143 - 41816 - 02506 - 68550 - 28021 - 26972 - 64242
Giải Năm 0015
Giải Sáu 7821 - 2662 - 2775
Giải Bảy 593
Giải Tám 64

TÂY NINH 2/3/2017

Giải Số trúng
Đặc Biệt 6 Số 405629
Giải Đặc Biệt 05629
Giải Nhất 32133
Giải Nhì 15564
Giải Ba 31663 - 79197
Giải Tư 69268 - 41145 - 86627 - 05574 - 36932 - 67993 - 49092
Giải Năm 1544
Giải Sáu 0731 - 0787 - 3896
Giải Bảy 953
Giải Tám 60

TÂY NINH 23/2/2017

Giải Số trúng
Đặc Biệt 6 Số 092836
Giải Đặc Biệt 92836
Giải Nhất 38759
Giải Nhì 40881
Giải Ba 11872 - 83862
Giải Tư 40554 - 58588 - 83558 - 44883 - 41904 - 06340 - 86027
Giải Năm 3959
Giải Sáu 8982 - 7096 - 6372
Giải Bảy 557
Giải Tám 60

TÂY NINH 16/2/2017

Giải Số trúng
Đặc Biệt 6 Số 559815
Giải Đặc Biệt 59815
Giải Nhất 90094
Giải Nhì 79574
Giải Ba 09450 - 55532
Giải Tư 20888 - 42017 - 44324 - 37452 - 86823 - 35279 - 82227
Giải Năm 5087
Giải Sáu 9077 - 9516 - 9948
Giải Bảy 463
Giải Tám 09

TÂY NINH 9/2/2017

Giải Số trúng
Đặc Biệt 6 Số 744772
Giải Đặc Biệt 44772
Giải Nhất 12630
Giải Nhì 63272
Giải Ba 85568 - 03630
Giải Tư 89752 - 87841 - 30740 - 29466 - 35109 - 56664 - 78468
Giải Năm 0993
Giải Sáu 6999 - 6743 - 1174
Giải Bảy 742
Giải Tám 50