TRA CỨU KẾT QUẢ XỔ SỐ

Chọn Tỉnh/TP:

TÂY NINH 18/5/2017

Giải Số trúng
Đặc Biệt 6 Số 691148
Giải Đặc Biệt 91148
Giải Nhất 44737
Giải Nhì 31465
Giải Ba 72282 - 73469
Giải Tư 81382 - 50968 - 88342 - 53138 - 78265 - 96081 - 00895
Giải Năm 6467
Giải Sáu 3771 - 0348 - 3094
Giải Bảy 624
Giải Tám 97

TÂY NINH 11/5/2017

Giải Số trúng
Đặc Biệt 6 Số 250494
Giải Đặc Biệt 50494
Giải Nhất 26299
Giải Nhì 45328
Giải Ba 72281 - 91810
Giải Tư 96360 - 95827 - 72245 - 23312 - 60513 - 49879 - 55160
Giải Năm 1070
Giải Sáu 3806 - 8475 - 5115
Giải Bảy 272
Giải Tám 24

TÂY NINH 4/5/2017

Giải Số trúng
Đặc Biệt 6 Số 319548
Giải Đặc Biệt 19548
Giải Nhất 29682
Giải Nhì 75722
Giải Ba 12790 - 91225
Giải Tư 41544 - 64413 - 72840 - 01165 - 24562 - 79247 - 94493
Giải Năm 0296
Giải Sáu 5324 - 6533 - 3986
Giải Bảy 001
Giải Tám 85

TÂY NINH 27/4/2017

Giải Số trúng
Đặc Biệt 6 Số 867358
Giải Đặc Biệt 67358
Giải Nhất 19011
Giải Nhì 75306
Giải Ba 61588 - 15877
Giải Tư 16979 - 58842 - 32618 - 16100 - 34637 - 34101 - 98113
Giải Năm 8652
Giải Sáu 1299 - 9447 - 1138
Giải Bảy 324
Giải Tám 48

TÂY NINH 20/4/2017

Giải Số trúng
Đặc Biệt 6 Số 160207
Giải Đặc Biệt 60207
Giải Nhất 35753
Giải Nhì 34209
Giải Ba 44604 - 62625
Giải Tư 34326 - 99874 - 25881 - 63402 - 26476 - 17290 - 42238
Giải Năm 4717
Giải Sáu 8617 - 7647 - 3115
Giải Bảy 554
Giải Tám 88

TÂY NINH 13/4/2017

Giải Số trúng
Đặc Biệt 6 Số 148212
Giải Đặc Biệt 48212
Giải Nhất 33658
Giải Nhì 50742
Giải Ba 50978 - 11905
Giải Tư 12420 - 41213 - 28446 - 75591 - 39617 - 88624 - 67818
Giải Năm 3854
Giải Sáu 3686 - 3318 - 4213
Giải Bảy 979
Giải Tám 37

TÂY NINH 6/4/2017

Giải Số trúng
Đặc Biệt 6 Số 883743
Giải Đặc Biệt 83743
Giải Nhất 08704
Giải Nhì 76001
Giải Ba 87817 - 93396
Giải Tư 75019 - 68448 - 51231 - 32515 - 83847 - 66737 - 60725
Giải Năm 9553
Giải Sáu 1218 - 7313 - 5631
Giải Bảy 644
Giải Tám 24