Tim bắt đầu “có vấn đề”

Nam, 51 tuổi, bị bệnh tiểu đường 6 năm, mỗi ngày uống 1 viên Diamicron 60mg và 1 viên Meformin 850mg. Ðường huyết luôn ở mức 128-136mg/dl, huyết áp 13/8.