WHO: Tốc độ tăng tiêu thụ rượu bia ở Việt Nam cần phải dừng lại

Tiến sĩ Kidong Park, trưởng đại diện WHO ở Việt Nam, khuyến nghị tăng thuế, hạn chế quảng cáo, giới hạn thời gian và độ tuổi tiếp xúc với rượu bia.