Việt Nam nên cấm thuốc lá điện tử

Có 1,1% người Việt trưởng thành hút thuốc lá điện tử, đa số họ tưởng rằng thuốc lá điện tử không gây nghiện, gây bệnh.