Xử trí khi sốc nhiệt trong ôtô

Bệnh nhân cần được hạ thân nhiệt ngay bằng cách chườm đá vào vùng bẹn và nách cổ, sau đó đưa đến bệnh viện.