'Công bố về giải mã gen người Việt là thông tin rất quý giá'

GS.TS Tạ Thành Văn, Hiệu trưởng Đại học Y Hà Nội, đánh giá công bố về giải mã gen người Việt là thông tin quý giá nhưng đó chỉ là kết quả ban đầu.