Giá thuốc ung thư giảm 33% nhờ đấu thầu thuốc tập trung

Ngay lần đầu tiên Bộ Y tế thực hiện đấu thầu thuốc tập trung cấp quốc gia đã tiết kiệm được hơn 477 tỷ đồng.