5 phương pháp chữa cận thị cho người không muốn đeo kính

Phẫu thuật laser bề mặt, Lasik, Femto Lasik, Smile hay nội nhãn là những phương pháp can thiệp giác mạc giúp người cận thị không cần đeo kính.