Tặng danh hiệu cho gần 1.800 thầy thuốc

Ngày 24-2, Chủ tịch nước Trần Đại Quang ký quyết định trao tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân cho 134 thầy thuốc, tặng danh hiệu thầy thuốc ưu tú cho trên 1.650 thầy thuốc.