42% số vụ ngộ độc thực phẩm do vi sinh vật là vi khuẩn tụ cầu vàng

Theo số liệu thống kê từ Ban Quản lý an toàn thực phẩm TPHCM, từ năm 2010 đến tháng 11-2018, trên địa bàn thành phố xảy ra 54 vụ ngộ độc thực phẩm.