Tại sao phụ nữ tốt thích đàn ông tồi?

Nhiều phụ nữ, đặc biệt là người tài giỏi, thường bị thu hút bởi những gã đàn ông không tốt.