Bộ Y tế: Giá giường bệnh tối đa là 4 triệu đồng/ngày

Có rất nhiều mức giá giường dịch vụ được xây dựng tại Thông tư hướng dẫn xây dựng giá dịch vụ chăm sóc khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại cơ sở y tế công lập, từ vài trăm nghìn đến 4 triệu đồng để đáp ứng nhu cầu của nhiều đối tượng bệnh nhân.