Giả mạo con dấu của Bộ Y tế để bán thực phẩm chức năng tăng chiều cao

Thực phẩm chức năng Beta-z bị Cục An toàn Thực phẩm xác định dùng giấy tờ giả mạo con dấu của Cục.