9 tháng, chi ngân sách vượt thu 140.000 tỷ đồng

Cập nhật ngày: 03/10/2015 - 05:20

Ngân sách hụt 140.000 tỷ đồng

Số liệu thu chi ngân sách vừa được Bộ Tài chính công bố tại cuộc họp báo thường kỳ quý III năm 2015 diễn ra chiều ngày 2/10.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai cho biết, tổng thu cân đối NSNN thực hiện tháng 9 ước đạt 61,3 nghìn tỷ đồng; lũy kế thu 9 tháng đạt 683 nghìn tỷ đồng, bằng 75% dự toán, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2014.

9 tháng, chi ngân sách vượt thu 140.000 tỷ đồng

9 tháng bội chi NSNN ước 140,97 nghìn tỷ đồng.

Trong đó thu nội địa ước đạt 42,8 nghìn tỷ đồng; lũy kế thu 9 tháng đạt 504,3 nghìn tỷ đồng, bằng 79% dự toán, tăng 17,1% so với cùng kỳ năm 2014; trong đó nhiều khoản thu tiến độ đạt khá, có khoản đã hoàn thành dự toán năm.

Thu từ dầu thô: thực hiện tháng 9 ước đạt 4,2 nghìn tỷ đồng; lũy kế thu 9 tháng đạt 51,78 nghìn tỷ đồng, bằng 55,7% dự toán, giảm 34,8% so với cùng kỳ năm 2014.

Thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu tháng 9 ước đạt 14 nghìn tỷ đồng.

Theo đánh giá của Bộ Tài chính, các nhiệm vụ chi NSNN được đáp ứng kịp thời theo dự toán giao và tiến độ thực hiện của các đơn vị sử dụng ngân sách, đảm bảo kinh phí cho công tác quốc phòng, an ninh và an sinh xã hội. Tuy nhiên tổng chi NSNN vẫn vượt thu.

Cụ thể, tổng chi ước đạt 88,85 nghìn tỷ đồng. Luỹ kế thực hiện chi 9 tháng đạt 823,97 nghìn tỷ đồng, bằng 71,8% dự toán, tăng 7,8% so cùng kỳ năm 2014.

Trong đó chi đầu tư phát triển 14,57 nghìn tỷ đồng; luỹ kế thực hiện chi 9 tháng đạt 127,28 nghìn tỷ đồng, bằng 65,3% dự toán, tăng 7,4% cùng kỳ năm 2014.

Riêng về thực hiện vốn đầu tư XDCB, đến hết tháng 9 vốn giải ngân cho các dự án ước đạt 123,5 nghìn tỷ đồng, bằng 64,8% dự toán (cùng kỳ năm 2014 đạt 63,6%).

Chi trả nợ và viện trợ tháng 9 ước 10,2 nghìn tỷ đồng; luỹ kế thực hiện chi 9 tháng đạt 114,79 nghìn tỷ đồng, bằng 76,5% dự toán, tăng 12,5% so cùng kỳ năm 2014, đảm bảo thanh toán đầy đủ, kịp thời các khoản nợ đến hạn theo cam kết.

Chi phát triển các sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính luỹ kế thực hiện chi 9 tháng đạt 574,89 nghìn tỷ đồng, bằng 75% dự toán, tăng 5,6% so cùng kỳ năm 2014.

Cân đối ngân sách cho thấy, 9 tháng bội chi NSNN ước 140,97 nghìn tỷ đồng, xấp xỉ 62,4% dự toán năm.

Tăng thu nội địa

Trong tháng 9/2015 (tính đến ngày 30/9/2015), Kho bạc Nhà nước huy động trái phiếu Chính phủ đạt tổng số 2.563 tỷ đồng. Luỹ kế đến ngày 30/9/2015, kho bạc nhà nước huy động được 127.473 tỷ đồng (bao gồm 1 tỷ USD trái phiếu ngoại tệ, quy đổi 21.458 tỷ đồng), đạt 51% kế hoạch năm 2015, bằng 61% so với cùng kỳ năm 2014.

Trong quý III/2015, thị trường tài chính – tiền tệ diễn biến không thuận lợi cho công tác huy động vốn cho NSNN, do ảnh hưởng từ việc Trung Quốc phá giá đồng Nhân dân tệ, các đồng tiền trong khu vực giảm theo, trong đó có VNĐ.

Trước tình hình trên, NHNN đã điều chỉnh tăng tỷ giá bình quân liên ngân hàng từ 2% lên 3% và nới rộng biên độ dao động tỷ giá từ +/-1% lên +/-2% từ ngày 12/8/2015 và tiếp tục nới lên +/-3%. Diễn biến thị trường ngoại hối đã tác động mạnh đến tâm lý các nhà đầu tư trên thị trường trái phiếu, dẫn tới giảm nhu cầu mua trái phiếu chính phủ.

Trước thực tế này, Thứ trưởng Bộ Tài chính cho biết, sẽ phấn đấu đảm bảo cân đối thu chi ngân sách, tăng thu ngân sách, chống gian lận, trốn thuế, thất thoát và giảm nợ đọng; quản lý chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm và hiệu quả, hạn chế tối đa việc bổ sung ngoài dự toán; phấn đấu thu NSNN cả năm đạt và vượt dự toán giao”.

Thứ trưởng Vũ Thị Mai cũng cho biết: “Bộ Tài chính sẽ tăng dần thu nội địa để bù đắp giảm thu từ dầu thô và tỷ trọng thu từ xuất khẩu giảm. Phấn đấu đến năm 2020, thu nội địa đạt 80% thu ngân sách nhà nước. Tăng thu ngân sách từ nguồn thu nội địa cũng là xu hướng để đảm bảo tính vững chắc của nguồn thu ngân sách nhà nước”.

Nguồn Infonet