BAOTAYNINH.VN trên Google News

9 tháng năm 2011: Kinh tế phát triển ổn định, GDP tăng 13,4%

Cập nhật ngày: 27/09/2011 - 12:25

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Thuỷ phát biểu tại phiên họp

(BTNO) – Ngày 27.9, UBND tỉnh tiếp tục tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9.2011 nhằm thông qua một số nội dung quan trọng, trong đó tập trung thảo luận tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng cơ bản, ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2011. Phiên họp do Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Thuỷ cùng các Phó Chủ tịch chủ trì.

Theo Sở KH-ĐT và Sở Tài chính, 9 tháng năm 2011, thu ngân sách đạt kết quả cao,  góp phần quan trọng cho việc hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2011, đáp ứng được nhiệm vụ chi theo dự toán giao, đảm bảo được các nhu cầu chi theo dự toán về đầu tư xây dựng cơ bản và chi thường xuyên. Tổng thu NSNN trên địa bàn ước hơn 2. 953 tỷ đồng- đạt 98,45% dự toán, tăng 37,37% so cùng kỳ. Tổng chi ngân sách hơn 2.707 tỷ đồng, đạt 75,99% dự toán, tăng 33,44% so cùng kỳ.

Đầu tư phát triển trên địa bàn ước thực hiện 6.943 tỷ đồng, tăng 7,2% so với cùng kỳ, bằng 21,5% GDP.

Nền kinh tế phát triển ổn định, so với cùng kỳ năm 2010, tổng sản phẩm trong tỉnh GDP (giá 94) tăng 13,4%; giá trị sản xuất nông – lâm – thuỷ sản tăng 5,6%; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 24,3%; giá trị các ngành dịch vụ tăng 12%.

Tuy nhiên, Sở KH-ĐT nhìn nhận rằng, tuy phát triển kinh tế đạt tốc độ tăng khá nhưng còn thấp so với mức tăng kế hoạch năm, tăng trưởng quý III chậm lại so với hai quý đầu năm. Trong 3 tháng còn lại, cần phải tập trung đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, phấn đấu tăng trưởng kinh tế năm 2011 đạt tối thiểu 2011.

Cục trưởng Cục Thuế Tây Ninh Nguyễn Văn Phong phát biểu đóng góp về giải pháp thu ngân sách 3 tháng cuối năm 2011

Cũng tại phiên họp, các thành viên UBND tỉnh cũng đã xem xét thảo luận Dự thảo Quyết định về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hay cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Sở Tư pháp trình); Tờ trình về việc tăng thêm mức hỗ trợ bằng tiền và sửa đổi quy định về BHYT đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã (Sở Nội vụ trình); Góp ý về điều chỉnh, bổ sung Quy chế làm việc của UBND tỉnh (Văn phòng UBND tỉnh trình) và Bổ sung chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với VĐV thể thao đạt thành tích cao (Sở VH-TT&DL trình).

Đ.H.T