97% người trưởng thành trẻ tuổi sử dụng tin nhắn văn bản

Cập nhật ngày: 22/09/2011 - 10:35

Một nghiên cứu mới từ Trung tâm nghiên cứu Pew Internet & American Life Project cho thấy rằng 83% người Mỹ trưởng thành sở hữu điện thoại di động và 73% trong số họ gửi và nhận tin nhắn văn bản và cũng trong số đó lại có gần 1 / 3 thường xuyên gửi và nhận tin nhắn văn bản thay vì nói chuyện điện thoại.

Cũng không có gì ngạc nhiên khi những người này tuy trưởng thành nhưng đều ở độ tuổi còn rất trẻ. Trung tâm nghiên cứu Pew cho biết rằng người dùng điện thoại trong độ tuổi từ 18 đến 24 gửi và nhận trung bình gần 110 tin nhắn bình thường trong một ngày, hơn 3.200 văn bản mỗi tháng. 12% người sử dụng điện thoại nhận, cụ thể là khoảng 200 tin nhắn mỗi ngàyhơn 6.000 tin nhắn mỗi tháng. 95% người sử dụng trong nhóm tuổi này sở hữu một điện thoại di động và 97% trong số họ sử dụng tin nhắn văn bản.

Nhìn một cách bao quát, theo thống kê không tin theo độ tuổi thì việc gửi hoặc nhận tin nhắn trung bình 41,5 văn bản thường xuyên mỗi ngày. Một số nhà nghiên cứu khác cho biết con số này thống kê này vẫn không có gì khác so với năm trước. Ngoài ra không thay đổi là số lượng các cuộc gọi điện thoại mà chủ sở hữu điện thoại di động thực hiện hoặc nhận được trong một ngày.

Bảng thống kê số lượng gọi và gửi, nhận tin nhắn theo độ tuổi, giới tính

Nghiên cứu này cũng cho thấy rõ về số lượng gửi nhận tin nhắn văn bản theo giới tính, chủng tộc hoặc dân tộc, thu nhập hộ gia đình, và trình độ đối tượng . Các khảo sát cho thấy rằng người Mỹ gốc Phi và Tây Ban Nha có số lượng gửi nhận hay gọi cao hơn người da trắng. Ngoài ra, tỷ lệ văn bản cao hơn giữa các cá nhân có thu nhập thấp và trình độ giáo dục thấp hơn.

H.T (st)