Chú trọng công tác phát triển đảng viên mới

Năm 2021, Đảng uỷ Sư đoàn 5 luôn chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo các Đảng bộ làm tốt công tác phát triển đảng viên mới với nhiều cách làm hay, sáng tạo; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.