Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh: Giám sát công tác xây dựng quy hoạch phát triển nhà ở và nhà ở xã hội

Cập nhật ngày: 01/07/2009 - 11:07

Ban KT-NS HĐND tỉnh làm việc với Sở Xây dựng

Cuộc giám sát của Ban Kinh tế và Ngân sách (KT&NS)- HĐND tỉnh về công tác xây dựng quy hoạch nhà ở và nhà ở xã hội diễn ra ngày 29.6.2009, nhằm nắm rõ tình hình, thực trạng và số liệu trong báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh về quy hoạch phát triển nhà ở, nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020; đồng thời xác định những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện, để trên cơ sở đó Ban KT&NS có đề xuất, kiến nghị những giải pháp để triển khai có hiệu quả.

Báo cáo với các thành viên Ban KT&NS- HĐND tỉnh, ông Trịnh Ngọc Phương- Phó Giám đốc Sở Xây dựng cho biết định hướng xây dựng quy hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh là phát triển nhanh về số lượng, nâng cao chất lượng nhà ở dựa trên tốc độ phát triển kinh tế địa phương và nhu cầu của người dân. Mục tiêu chung là đến năm 2020 mọi người đều có chỗ ở- kể cả cán bộ công nhân viên và những người có thu nhập thấp. Phấn đấu mỗi hộ gia đình đều có căn hộ để ở với diện tích bình quân khoảng 15 mét vuông/người. Cụ thể đến năm 2020: xây dựng khoảng từ 15.000 đến 23.000 căn nhà ở xã hội, trong đó có phân nửa là nhà lưu trú dành cho công nhân; xây dựng khoảng 5.000 căn nhà thương mại- trong đó khoảng 10% là nhà cao cấp và 90% nhà trung bình và xây dựng khoảng 13.000 nhà thương mại giá thấp dành cho người có thu nhập thấp. Để thực hiện được quy hoạch phát triển nhà ở, cần phải có nhiều chính sách kèm theo. Trong đó Sở Xây dựng có đề xuất cơ chế tín dụng cho người dân vay vốn dài hạn mua nhà trả góp với thời gian từ 25- 30 năm. Riêng nhà ở xã hội phải có chính sách ưu đãi khuyến khích nhà đầu tư bỏ vốn xây dựng.

Các thành viên Ban KT&NS -HĐND tỉnh có ý kiến trao đổi nhiều vấn đề liên quan đến quy hoạch và thực hiện quy hoạch, trong đó đặc biệt quan tâm đến nguồn vốn đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, dự kiến quy hoạch phát triển nhà ở tỉnh Tây Ninh đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 sẽ trình thông qua tại kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới.

S.T