BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ban Pháp chế HĐND tỉnh: Giám sát việc thực hiện cải cách hành chính, quản lý hộ tịch và thực hiện chế độ, chính sách CBCC cấp xã

Cập nhật ngày: 26/03/2009 - 09:07

Chủ tịch UBND phường 3 báo cáo với Đoàn giám sát

Đoàn giám sát do ông Nguyễn Văn Xê, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND phường 3, phường Hiệp Ninh (Thị xã) trong đợt giám sát về các nội dung trên đối với một số xã, phường trong tỉnh từ ngày 25 đến ngày 31.3.2009.

Báo cáo với đoàn, bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh, Chủ tịch UBND phường 3, Thị xã cho biết, trong thời gian qua UBND phường 3 đã từng bước thực hiện cải cách hành chính và đạt được một số kết quả khả quan. UBND phường niêm yết công khai đủ 21 lĩnh vực của các sở, ngành tỉnh, các quy trình của cấp thị, phường và công khai mức thu phí, lệ phí theo quy định. Đáng chú ý là quy trình cấp giấy CNQSDĐ, đăng ký hộ tịch được thực hiện tốt, thái độ phục vụ của CBCC từng bước được cải thiện, các khâu tiếp nhận và giải quyết hồ sơ được thực hiện đúng quy trình, đảm bảo thời gian, không tồn đọng, kéo dài, gây phiền hà cho nhân dân. Trong năm 2008 và 2 tháng đầu năm 2009, phường 3 tiếp nhận 19.748 hồ sơ. Trong năm 2008 và đầu năm 2009, phường đã thực hiện đăng ký giải quyết 846 trường hợp về khai sinh, kết hôn, khai tử, cải chính hộ tịch... Về xử lý vi phạm hành chính thực hiện đúng thẩm quyền và đúng quy định. Trong năm 2008 và 2 tháng đầu năm 2009, xử phạt 12 trường hợp vi phạm lĩnh vực xây dựng với số tiền gần 2 triệu đồng. Tuy nhiên, phường 3 cũng còn một số hạn chế như vẫn còn một số ít trường hợp người dân đăng ký khai sinh, khai tử quá hạn, một số trường hợp xác lập quan hệ hôn nhân nhưng không “đăng ký kết hôn”, một số trường hợp không đăng ký hộ tịch kịp thời, làm mất giấy tờ có liên quan nên gây khó khăn trong quá trình kê khai đăng ký hộ tịch.

Giải trình các ý kiến chất vấn của các thành viên đoàn giám sát, Chủ tịch UBND phường 3 cũng thẳng thắn cho biết, do cơ sở vật chất UBND phường còn hạn chế nên rất khó khăn trong việc sắp xếp các bộ phận đúng theo mô hình “một cửa”.

Tại buổi giám sát, ông Võ Thanh Quân - Chủ tịch UBND phường Hiệp Ninh cho biết, các quy trình về hồ sơ, thủ tục hành chính, thời gian giải quyết, thu phí, lệ phí ở phường được thực hiện đúng theo Quyết định số 77/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế “một cửa”, đảm bảo công khai, đúng thời gian quy định, đã từng bước nâng cao hiệu quả công việc và giảm phiền hà cho công dân. Năm 2008 và 2 tháng đầu năm 2009, UBND phường Hiệp Ninh tiếp nhận và giải quyết 1.145 hồ sơ về hộ tịch. Chủ tịch UBND phường Hiệp Ninh cũng nêu một số hạn chế, trong đó nhấn mạnh CBCC thực hiện tại bộ phận “một cửa” có thực hiện đúng quy trình thủ tục nhưng bị quá tải công việc, và đôi lúc cũng còn gây phiền hà đối với nhân dân.

Ngày 26, 27 và 31.3.2009, Đoàn giám sát sẽ tiếp tục làm việc với UBND xã Tân Thành, Tân Hà (Tân Châu), UBND xã Thạnh Bình, Tân Lập (Tân Biên) và Sở Tư pháp.

HỮU ĐỨC