“Biết tên đường – Yêu lịch sử” 

Cập nhật ngày: 29/03/2020 - 21:11

BTNO - “Biết tên đường – Yêu lịch sử” là công trình thanh niên được Huyện đoàn Tân Châu tổ chức ra quân thực hiện, góp phần chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đoàn viên, thanh niên thực hiện công trình Biết tên đường – yêu lịch sử.

Thực hiện công trình, đoàn viên, thanh niên cùng tham gia lắp đặt bảng tóm tắt tiểu sử các anh hùng dân tộc với những thông tin về ngày sinh, ngày mất, về thân thế, sự nghiệp, công trạng… Các bảng này được bố trí cạnh bảng tên đường, để người dân có thể hiểu thêm về những danh nhân, sự kiện lịch sử mà con đường đó mang tên.

Ngoài ra, đoàn viên, thanh niên huyện Tân Châu cũng đã thực hiện được 14 tuyến đường gắn bảng thông tin, dự kiến sẽ hoàn thành tổng cộng 23 tuyến đường với 46 bảng thông tin, qua đó nhằm giáo dục lịch sử một cách hiệu quả đến các tầng lớp nhân dân.

K.K