Xã hội   Xã hội

Các điểm thi Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016 tại tỉnh Tây Ninh

Cập nhật ngày: 02/07/2016 - 12:30

Ghi chú:

              Địa điểm Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh.

              Các điểm thi thuộc địa bàn Thành phố Tây Ninh.

             Các điểm thi thuộc địa bàn huyện Hòa Thành.

BTNO