Chèn công thức toán học trong MS Excel

Cập nhật ngày: 13/12/2011 - 12:46

Nếu bạn không muốn đau đầu khi phải chèn công thức toán học trong MS Excel thì bạn hãy làm theo hướng dẫn trong bài này. Ngoài ra, việc tìm hiểu thêm về Visual Basic và bắt đầu tập viết hàm Macros cho Excel để chèn công thức toán học với cú pháp của LaTeX sẽ làm kỹ năng của bạn được nâng cao.

ExcelEquations là một chương trình macro giúp bạn thực hiện chuyển công thức trong Excel sang dạng trình bày của công thức toán học theo ngôn ngữ LaTeX. Sau khi cài đặt, trong thẻ Add-Ins của Excel sẽ xuất hiện thêm các nút lệnh theo thứ tự gồm: Render Eqn, Boxed Eqn, Delete Eqn, và Delete All Eqn.

Thanh công cụ MS Excel đã được cài thêm ExcelEquation

- Render Eqn: Chuyển từ công thức của Excel thành công thức toán học

- Boxed Eqn: Tương tự như Render Eqn nhưng công thức toán học được bao bọc trong một khung.

- Delete Eqn: Dùng để xóa công thức toán học.

- Delete All Eqn: Xóa tất cả các công thức toán học đã được tạo ra trên worksheet.

Ví dụ sử dụng:

Nhập công thức sau trong Excel: =(SIN(x)^2)/(1+COS(x))

Click chuột vào nút lệnh Render Eqn trên thanh công cụ.  Kết quả thu được sẽ là:

Ngoài công thức viết theo cách viết của Excel chương trình còn có thể chuyển đổi từ cú pháp LaTeX sang dạng công thức:

VD: \int_3^4 sin(x^2)  Sẽ cho kết quả: 

Hướng dẫn cài đặt

Tải chương trình về tại đây: http://www.box.com/s/fnc0p83uy350gk1i2a6e 

Vì đây chỉ là một Add-Ins nên việc cài đặt cũng rất đơn giản. Bạn chỉ cần tải về, click đúp để cài đặt và nếu có xuất hiện hộp thoại Sercurity warning  thông báo về Macros thì nhớ chọn Enable Macros là xong. Tuy nhiên nếu không thấy xuất hiện chương trình trên thanh công cụ thì cần thực hiện thêm thao tác sau:

Với Excel 2003: Chọn Tools, Add-Ins.Hộp thoại Add-Ins xuất hiện. Chọn Browse, Tìm đến nơi mà bạn đã lưu file Add-in vừa tải về ở bước 1, chọn và click OK.

Với Excel 2007, 2010: Chọn File, Options, Add-Ins, Chọn Excel Add-Ins và click Go rồi thực hiện như Excel 2003.

H.T (st)