“Chỉ điểm” chính xác những file rác cần xoá

Cập nhật ngày: 25/05/2011 - 12:34

Nếu bạn thường xuyên vào Internet để duyệt Web tìm kiếm thông tin hay để chat thì các cookie file, history file, temporary file sẽ được lưu lại hệ thống rất nhiều. Cứ diễn ra liên tục như vậy, chỉ trong thời gian ngắn thôi bạn sẽ thấy máy tính của mình hoạt động chậm hơn và đôi khi lại thông báo lỗi. Phần mềm History Sweeper nó sẽ giúp bạn tìm và quyết định xoá những file rác nhanh chóng.

Bạn tải miễn phí tại http://www.itcompany.com/sweeper.htm. Sau khi cài đặt hoàn tất History Sweeper, phần mềm sẽ tích hợp trực tiếp trên khay hệ thống. Để khởi động chương trình, bạn nhấp kép vào biểu tượng History Sweeper (hay click chuột phải chọn Show cotrol panel). Tại giao diện chính có các thẻ chức năng để bạn tùy chỉnh sau:

- Thẻ Setting: Đây là thẻ chính dùng để thiết lập cấu hình cho chương trình hoạt động.

+ Tại khung Sweep Targets, bạn tùy chọn các thành như sau: Windows History Files (xoá những tập tin được tạo ra trong quá trình sử dụng Windows).

Internet History Files (xoá tập tin được tạo ra trong quá trình duyệt Web).

Application History Files (xoá tập tin được tạo ra trong quá trình sử dụng ứng dụng).

+ Tại khung Sweep at, bạn có thể thiết lập thời gian mà chương trình sẽ thực hiện việc dọn rác tự động cho máy tính tại: Every (chọn thời gian cho chương trình và cài đặt giờ ở mục Hours, phút ở mục Mins);  Shutdown (chương trình sẽ thực hiện khi bạn đóng Windows); Startup (chương trình sẽ thực hiện khi bạn khởi động máy tính).

+ Tại khung Options, bạn nên để theo mặc định của chương trình là chọn 3 chức năng: Auto Start with windows (tự động bắt đầu thực hiện khi vào windows); Always Display Sweeping Progress (luôn hiển thị tiến độ làm việc); Show Startup window (khởi động cùng windows). Cuối cùng là nhắp Apply > Ok.

 - Thẻ Sweep Internet: Đây là phần cấu hình choInternet, tại khung Internet Browser bạn tùy chọn các chức năng sau: Content Temporary Files (chấp nhận xoá những tập tin tạm thời); History Files (xoá tập tin được IE lưu trữ trong History); Cookie Files (xoá tập tin cookie được tạo ra trong quá trình duyệt Web). Nếu không muốn xoá một số cookie nào đó, bạn nhấn vào nút Cookie ở bên cạnh rồi chuyển những cookie mà bạn không muốn xoá từ Current Cookies sang Friendly Cookies rồi nhắp Ok là xong.

 

- Thẻ Sweep Applications: Đây là phần dùng để thiết lập cấu hình cho các chương trình ứng dụng trên máy.

+ Tại khung MSOffice Applications tùy chọn các chức năng: Ms Word (xoá tập tin tạm của Word); MS Excel (xoá tập tin tạm của Excel); Power Point (xoá tập tin tạm của PowerPoint);Ms Access (Xoá tập tin tạm của Access).

+ Tại khung Othert Applications tùy chọn các chức năng: Windows Media Player (xoá tập tin tạm của Windows Media Player); RealPlayer (xoá tập tin tạm của RealPlayer); Adobe Acrobat Reader (xoá tập tin tạm của Acrobat Reader)

- Thẻ Sweep Windows: Đây là phần thiết lập cấu hình cho Windows, Tại mục Sweep Items tùy chọn các chức năng: Document History (xoá tập tin tạm văn bản); Windows Find History (xoá những dấu vết tìm kiếm file hay tập tin mà bạn đã từng sử dụng khi tìm kiếm); Windows Run History (xoá những lệnh đã từng được thực hiện trong hộp thoại Start -> Run); Temporary File Folder (xoá những tập tin và thư mục trong thư mục Temp); Recycle Bin (xoá nội dung thùng rác Recycle Bin).

Chương trình còn có một chức năng đặc biệt hơn là ngoài những file, thư mục cụ thể đã chọn, bạn có thể tùy ý chọn thêm bằng cách, tại mục Custom Sweeping Locations, nhắp chuột vào ba dấu chấm (...) và sau đó nhấn chọn Browse, sau đó chọn lần lượt đường dẫn vào thư mục mà bạn cần cho chương trình thực thi

* Lưu ý: Bạn cần đánh dấu check chọn mục SubDirectory và nhắp nút Add. Sau đó nhắp Ok để hoàn tất.

 

 H.T (st)