Thời Sự - Chính trị   Xây dựng Đảng

Công tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh 

Cập nhật ngày: 27/09/2020 - 17:16

BTNO - Nhiệm kỳ 2015–2020, công tác kiểm tra, giám sát luôn được các cấp uỷ, tổ chức đảng, uỷ ban kiểm tra các cấp tổ chức thực hiện nghiêm túc, thường xuyên và liên tục; tập trung vào những lĩnh vực, nội dung trọng tâm, bảo đảm kế hoạch đề ra và đạt nhiều kết quả quan trọng.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Thành Tâm phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, các cấp uỷ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và kịp thời ban hành các văn bản tương đối toàn diện về công tác kiểm tra, giám sát cho cấp uỷ và uỷ ban kiểm tra các cấp để thực hiện, chủ động xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Thành Tâm cho biết, nhờ làm tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, tinh thần trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị.

Các cơ quan, đơn vị đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị nói chung, các tổ chức đảng, đảng viên nói riêng được nâng lên; kỷ luật, kỷ cương của Đảng được bảo đảm; tập trung xây dựng Đảng bộ các cấp trong sạch, vững mạnh.

Theo ông Võ Văn Sớm–Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, trong nhiệm kỳ, công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng thực hiện chặt chẽ, đúng quy định; chú trọng kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong lĩnh vực nhạy cảm, gây bức xúc được dư luận xã hội quan tâm; bảo đảm phương châm “kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, giám sát mở rộng”, gắn kiểm tra, giám sát tổ chức đảng với kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu.

Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ cho biết thêm, công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện ngày càng đi vào nền nếp, số lượng, chất lượng được nâng lên rõ rệt. Đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng tăng 16,09%, đối với đảng viên tăng 21,35%, giám sát chuyên đề đối với đảng viên tăng 37,23%.

Qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời giới thiệu ưu điểm để phát huy, chỉ rõ hạn chế, khuyết điểm yêu cầu khắc phục, sửa chữa và xử lý nghiêm các trường hợp đến mức phải xem xét và xử lý. Cấp uỷ xem xét, xử lý 466 trường hợp, Uỷ ban kiểm tra các cấp xem xét, xử lý 167 trường hợp đảng viên vi phạm.

Hệ thống Uỷ ban kiểm tra các cấp trong tỉnh cũng luôn nhận thức đầy đủ, đúng đắn về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, là một nội dung quan trọng trong hoạt động lãnh đạo của Đảng.

Thượng tá Nguyễn Thị Chinh-Phó Chủ nhiệm Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, nhiệm kỳ qua, số lượng, chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát được nâng lên, hầu hết các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát thực hiện hằng năm và trong nhiệm kỳ đều đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết, chương trình đề ra; quy trình kiểm tra, giám sát được thực hiện chặt chẽ đúng quy định, bảo đảm khách quan, dân chủ, hiệu quả.

Theo Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Thị uỷ Hoà Thành Võ Thị Kim Huệ, trên cơ sở chương trình kiểm tra, giám sát toàn khoá, hằng năm UBKT Thị uỷ tham mưu Ban Thường vụ Thị uỷ lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng tổ chức thực hiện toàn diện có hiệu quả các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định.

Nội dung kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, giám sát được mở rộng toàn diện hơn, khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lắp, dàn trải về nội dung, đối tượng và thời gian. Trong nhiệm kỳ, đã tham mưu cấp uỷ xử lý và xử lý kỷ luật theo thẩm quyền đối với 3 tổ chức đảng và 70 đảng viên vi phạm.

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp trong tỉnh cũng luôn được quan tâm, chú trọng, UBKT các cấp đã chủ động và phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và đúng theo hướng dẫn của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, góp phần hoàn thành kế hoạch của cấp uỷ về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Những kết quả đạt được trong công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015 – 2020 vừa qua trên địa bàn tỉnh đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, tinh thần trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị; từ đó chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị nói chung, các tổ chức đảng, đảng viên nói riêng được nâng lên; kỷ luật, kỷ cương của Đảng được bảo đảm; tập trung xây dựng Đảng bộ các cấp trong sạch vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra.

Tố Tuấn