Công ty Điện lực Tây Ninh thông báo đấu giá tài sản (lần 2)

Cập nhật ngày: 30/12/2022 - 07:54

BTNO - Khách hàng tham gia đấu giá tự đăng ký mở tài khoản, mua và nộp hồ sơ trực tiếp qua hệ thống đấu giá trực tuyến có tên miền https//daugiabtn.com của Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam theo hướng dẫn hoặc liên hệ mua hồ sơ và mở tài khoản trực tiếp…

1. Tên địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam.

Địa chỉ: 6/4 Mạc Thái Tổ (tổ 43), Phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

2. Tên địa chỉ Người có tài sản đấu giá: Công ty Điện Lực Tây Ninh

Địa chỉ: Số 607, Đường CMT8, Khu phố 2, Phường 3, TP.Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh.

3. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, Tiền đặt trước:

a) Tên tài sản đấu giá: Vật tư thiết bị điện phế liệu đợt 03 năm 2022 (Chia thành 02 lô như sau):

STT

Tên tài sản

Giá khởi điểm (đồng)

Tiền đặt trước (đồng)

Lô số 1

Vật tư thiết bị điện phế liệu thông thường

6.270.500.000 

1.254.000.000

Lô số 2

Vật tư thiết bị điện phế liệu có chứa chất thải nguy hại (Mã CTNH 17 03 05)

89.500.000 

17.900.000

 

TỔNG CỘNG

6.360.000.000

1.271.900.000

Ghi chú:
  • Giá trên đã gồm thuế GTGT. Mức thuế GTGT sẽ được áp dụng theo mức thuế suất thực tế mà nhà nước quy định tại thời điểm đấu giá thành công. Người mua được tài sản đấu giá có trách nhiệm nộp: Các loại thuế khác (nếu có), các loại chi phí, lệ phí sang tên và chuyển quyền sở hữu tài sản (nếu có). Chịu các loại chi phí bốc xếp, vận chuyển, bảo quản, xử lý tài sản theo quy định, đảm bảo an toàn lao động và phòng chống cháy nổ theo quy định… từ thời điểm bàn giao tài sản.
  • Khách hàng có thể mua 01 hoặc cả 02 lô tài sản theo điều kiện áp dụng của từng lô tài sản đấu giá.

b) Chất lượng tài sản: Đã qua sử dụng, hư hỏng thanh lý.

c) Nguồn gốc và tình trạng pháp lý: Là tài sản của Công ty Điện Lực Tây Ninh đã được cấp có thẩm quyền cho phép bán thanh lý.

4. Thời gian-địa điểm xem tài sản: Giờ hành chính từ ngày 03/01/2023 đến ngày 06/01/2023.

Địa điểm xem tài sản: Tại Kho Vật tư Công ty Điện lực Tây Ninh và tại các Điện lực trực thuộc trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Liên hệ: Anh Chế Thanh Tùng (Thủ kho) -  0969701702.

5. Thời gian tham khảo, bán hồ sơ và địa điểm đăng ký tham gia đấu giá:

a) Thời gian bán/nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ 08 giờ 00 ngày 28/12/2022 đến 16 giờ 00 ngày 10/01/2023.

b) Tiền bán hồ sơ: Lô số 1: 500.000đồng/khách hàng, Lô số 2: 150.000đồng/khách hàng.

c) Địa điểm bán hồ sơ, mở tài khoản đăng ký tham gia đấu giá:

Khách hàng tham gia đấu giá tự đăng ký mở tài khoản, mua và nộp hồ sơ trực tiếp qua hệ thống đấu giá trực tuyến có tên miền https// daugiabtn.com của Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam theo hướng dẫn hoặc liên hệ mua hồ sơ và mở tài khoản trực tiếp tại:

+ VP Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam; Địa chỉ: 6/4 Mạc Thái Tổ, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội;  ĐT 0243.7820483. Ms.Bình: 037.5292558;

+ VP Chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam tại TP Hồ Chí Minh;

Địa chỉ: 6/5 Phạm Văn Hai, P2, Tân Bình, HCM. ĐT: 028 36208369 - Mrs.Vân: 0326169708.

6. Đối tượng được tham gia đấu giá:

- Các khách hàng tham gia đấu giá phải đáp ứng yêu cầu như sau: Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh và CCCD/CMND của chủ doanh nghiệp (Cung cấp 02 bản photo công chứng trong thời gian 03 tháng gần nhất).

- Riêng Lô số 2 – Lô vật tư thiết bị điện phế liệu có chứa chất thải nguy hại (Mã CTNH 17 03 05) thì các khách hàng tham gia đấu giá phải xuất trình được giấy tờ bản chính (để đối chiếu) và 02 bản photo công chứng trong thời gian 03 tháng các loại giấy tờ sau:

+ Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh và CCCD/CMND của chủ doanh nghiệp;

+ Giấy phép xử lý chất thải nguy hại phải có mã chất thải nguy hại (có đánh dấu các mã chất thải nguy hại theo quy định) liên quan đến lô VTTB thanh lý như sau: Mã CTNH 17 03 05 (theo quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022; Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Quy định về quản lý chất thải nguy hại), có địa bàn hoạt động xử lý chất thải nguy hại phù hợp. Giấy phép phải còn hiệu lực tối thiểu tới 31/03/2023.

+ Giấy giới thiệu, giấy ủy quyền, CMND/CCCD của người đến liên hệ (trong trường hợp không phải chủ doanh nghiệp).

Đồng thời, khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải có Cam kết về công suất cho phép Công ty xử lý CTNH cho từng loại, mã CTNH, công suất xử lý CTNH còn lại phải đảm bảo đủ điều kiện tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá.

- Khách hàng tham gia đấu giá phải cung cấp phương án và kế hoạch chuyển giao CTNH do khách hàng lập chuyển cho Công ty trước khi bàn giao tài sản.

- Việc vận chuyển tài sản có thành phần chứa CTNH từ Kho chứa tài sản đấu giá đến cơ sở lưu giữ, xử lý của khách hàng phải đảm bảo theo đúng quy định pháp luật về môi trường và quy định quản lý CTNH.

- Phải có cam kết vận chuyển, lưu giữ và xử lý chất thải nguy hại đúng theo quy định và công suất xử lý của nhà máy còn dư không vượt quá thiết kế.

- Người trúng đấu giá phải có trách nhiệm hoàn thành đầy đủ chứng từ xử lý các chất thải nguy hại theo đúng quy định của pháp luật cho bên có tài sản đấu giá trong thời gian 03 tháng kể từ ngày hoàn thành việc bàn giao tài sản.

7. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 10/01/2023 đến 16 giờ 00 ngày 12/01/2023.

Phương thức nộp: Chuyển khoản hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản theo hướng dẫn tại Quy chế cuộc đấu giá.

8. Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tuyến.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

Lô số 1:

- Bước giá: 60.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi triệu đồng);

- Số lần khách hàng trả giá trong thời gian diễn ra cuộc đấu giá: Không hạn chế. Người trả giá sau phải trả giá cao hơn người trả giá trước liền kề ít nhất 01 bước giá.

Lô số 2:

- Bước giá: 4.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn triệu đồng);

- Số lần khách hàng trả giá trong thời gian diễn ra cuộc đấu giá: Không hạn chế. Người trả giá sau phải trả giá cao hơn người trả giá trước liền kề ít nhất 01 bước giá.

9. Thời gian, địa điểm mở cuộc đấu giá:

Lô số 1: Thời gian bắt đầu trả giá: 14 giờ 00 ngày 13/01/2023;

Thời gian kết thúc cuộc đấu giá:15 giờ 00 ngày 13/01/2023;

Lô số 2: Thời gian bắt đầu trả giá: 15 giờ 15 ngày 13/01/2023;

Thời gian kết thúc cuộc đấu giá: 16 giờ 00 ngày 13/01/2023;

Địa điểm: Trang Thông tin điện tử đấu giá trực tuyến daugiabtn.com của Công ty đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam.

Tổ chức, Cá nhân có nhu cầu có thể tìm hiểu thêm thông tin tại trang web: www.daugiabtn.com của Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam.

Công ty Điện lực Tây Ninh