Công ty Điện lực Tây Ninh thông báo về các dịch vụ điện khi thực hiện Chỉ thị 16 

Cập nhật ngày: 22/07/2021 - 08:45

BTNO - Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Công ty Điện lực Tây Ninh thông báo đến Quý Khách hàng một số nội dung về cung cấp dịch vụ điện như sau:

Công ty Điện lực Tây Ninh