CÁC ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV ĐƠN VỊ TỈNH TÂY NINH

Đơn vị bầu cử số 1

Đơn vị bầu cử số 1, gồm: Thị xã Trảng Bàng và các huyện: Bến Cầu, Gò Dầu, Châu Thành.

  • Bà Huỳnh Thị Phương Loan

  • Bà Lê Thụy Phương Vy

  • Ông Nguyễn Trọng Nghĩa

  • Ông Phạm Hùng Thái

  • Bà Hoàng Thị Thanh Thúy

Đơn vị bầu cử số 2

Đơn vị bầu cử số 2, gồm: Thành phố Tây Ninh, thị xã Hoà Thành và các huyện: Tân Biên, Tân Châu, Dương Minh Châu.

  • Ông Lê Phương Hồng

  • Bà Phan Thị Thuỳ Vân

  • Ông Trần Hữu Hậu

  • Ông Huỳnh Thanh Phương

  • Ông Nguyễn Mạnh Tiến