Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát quản lý, sử dụng quỹ tài chính ngoài ngân sách nhà nước tại Ngân hàng CSXH tỉnh 

Cập nhật ngày: 24/03/2019 - 06:37

BTNO - Tiếp tục đợt giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng các quỹ tài chính ngoài ngân sách nhà nước, chiều 22.3, ông Huỳnh Thanh Phương- Phó Trưởng đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Tây Ninh cùng các thành viên trong đoàn đã có buổi làm việc với Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh.

Ông Huỳnh Thanh Phương- Phó Trưởng đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Tây Ninh phát biểu tại buổi làm việc.

Hiện nay, Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) tỉnh đang quản lý quỹ Giải quyết việc làm, tính đến nay, nguồn vốn cho vay Giải quyết việc làm có trên 110 tỷ đồng, tăng hơn 5 lần so với năm 2012; dư nợ cho vay đạt 90% kế hoạch năm 2018 với trên 2.600 khách hàng.

Công tác bình xét cho vay sử dụng vốn công khai, minh bạch, đúng đối tượng thụ hưởng. Người vay sử dụng vốn đúng mục đích và trả nợ gốc, lãi đúng hạn nên tỷ lệ nợ quá hạn thấp (chiếm 0,22%/ tổng dư nợ).

Tuy nhiên, theo lãnh đạo Ngân hàng CSXH tỉnh, hiện nay, quỹ cũng còn gặp một số khó khăn, bất cập. Thứ nhất là nguồn quỹ Giải quyết việc làm của tỉnh còn ít, tăng trung bình 12 tỷ đồng/năm nên chưa đáp ứng được nhu cầu vay vốn của người dân.

Đối tượng vay cũng không phải quá khó khăn so với hộ nghèo, cận nghèo nhưng lãi suất vay vốn bằng với hộ nghèo, cận nghèo. Mức cho vay tối đa hiện nay dành cho cơ sở sản xuất kinh doanh là 1 tỷ đồng/dự án và 50 triệu đồng/ người lao động là còn thấp, chưa đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất, tạo việc làm.

Giám đốc Ngân hàng CSXH tỉnh báo cáo hiệu quả hoạt động của quỹ Giải quyết việc làm.

Ông Huỳnh Thanh Phương- Phó Trưởng đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Tây Ninh đánh giá cao những nỗ lực của Ngân hàng CSXH trong quản lý và sử dụng nguồn vốn, đặc biệt nợ xấu ít là ấn tượng tốt mà ngân hàng cần phát huy.

Ông Phương cũng ghi nhận những khó khăn, bất cập khi quản lý và sử dụng nguồn vốn vay từ quỹ Giải quyết việc làm; ông cho biết trong thời gian tới sẽ kiến nghị với Quốc hội xem xét nguồn vốn giải quyết việc làm là một trong những chương trình cho vay của Ngân hàng CSXH thay vì hoạt động trên nguyên tắc của một Quỹ riêng như hiện nay.  

Quỹ Giải quyết việc làm được hình thành từ nguồn lực tài chính do ngân sách tỉnh chuyển uỷ thác cho Ngân hàng CSXH tỉnh thực hiện; một phần nhỏ hình thành từ tiền lãi thu được sau khi trừ các khoản chi phí theo quy định còn lại và từ quỹ dự phòng rủi ro tín dụng được trích hằng năm theo quy định.

Cơ cấu tổ chức và hoạt động của quỹ Giải quyết việc làm được thực hiện trên cơ sở hoạt động của Ngân hàng CSXH, quỹ được quản lý như một trong nhiều chương trình tín dụng đang thực hiện tại ngân hàng.

N.D