Dự án Khu Liên hợp Phước Đông - Bời Lời:  Đã thực hiện chi trả tiền hỗ trợ bổ sung cho hơn 96% số hộ

Cập nhật ngày: 28/03/2012 - 12:01

Dự án Khu Liên hợp Công nghiệp- Đô thị- Dịch vụ Phước Đông- Bời Lời (gọi tắt là Dự án) có diện tích 2.838 ha, nằm trên địa bàn các xã Phước Đông, Bàu Đồn (Gò Dầu) và Đôn Thuận (Trảng Bàng). Sau một thời gian khẩn trương rà soát lập danh sách và phương án hỗ trợ bổ sung cho các hộ dân có đất trong vùng dự án theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn 1218/CP-KTN, ngày 14.10.2011 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2109/QĐ-UBND và Quyết định 2110/QĐ-UBND về phê duyệt phương án và dự toán kinh phí hỗ trợ bổ sung thực hiện Dự án. Theo phương án chi trả hỗ trợ bổ sung, tổng số hộ dân được chi trả thuộc Dự án là 1.618 hộ dân và tổng số tiền chi trả là 223,46 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Nhà nước. Trong đó, trên địa bàn huyện Gò Dầu có 1.267 hộ dân, số tiền chi trả hỗ trợ bổ sung là 170,32 tỷ đồng; Trảng Bàng có 351 hộ dân, số tiền chi trả hỗ trợ bổ sung là 53,14 tỷ đồng. Ngày 19.10.2011, các huyện Gò Dầu và Trảng Bàng bắt đầu tiến hành chi trả tiền hỗ trợ bổ sung cho các hộ dân. Trong quá trình chi trả, Sở TN&MT cùng Tổ công tác đã phối hợp cùng chính quyền địa phương hai huyện kịp thời giải quyết những trường hợp vướng mắc nên tình hình chi trả diễn ra khá thuận lợi.

Người dân nhận tiền chi trả hỗ trợ bổ sung

Theo Sở TN&MT, đến giữa tháng 3.2012, tổng số hộ đã được chi trả bổ sung là 1.556 hộ- đạt tỷ lệ 96,16% tổng số hộ chi trả theo phương án đã được phê duyệt với tổng số tiền chi trả là196,79 tỷ đồng- đạt gần 90% tổng số tiền chi trả theo phương án. Cụ thể, ở Gò Dầu, đến giữa tháng 3.2012, trong số 1.267 hộ, đã chi trả bổ sung được 1.208 hộ số tiền chi trả hơn 149,11 tỷ đồng. Ở Trảng Bàng, trong 351 hộ đã thực hiện chi trả bổ sung được 348 hộ với số tiền 47,68 tỷ đồng.

Theo Sở TN&MT, tiến độ chi trả tiền hỗ trợ bổ sung đạt kết quả khá cao trước tiên là do được sự quan tâm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, sự phối hợp giúp đỡ của các bộ, ngành Trung ương liên quan, sự chỉ đạo thường xuyên, kịp thời của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và sự đồng tình của đa số hộ dân trong vùng dự án. Đặc biệt là công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục, giải quyết khiếu nại, thắc mắc của người dân đã được chính quyền địa phương và các ngành chức năng thực hiện tốt.

Tuy nhiên, đến nay vẫn còn 62 hộ chưa nhận tiền hỗ trợ bổ sung do nhiều nguyên nhân (Trảng Bàng 3 hộ, Gò Dầu 59 hộ). Ở Trảng Bàng, trong 3 hộ chưa nhận tiền hỗ trợ bổ sung có 2 hộ chưa chịu nhận tiền từ đợt đầu và 1 hộ còn đang chờ toà án giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Ở Gò Dầu, trong 59 hộ chưa chi trả tiền hỗ trợ bổ sung có 10 hộ chưa chịu nhận tiền ngay từ đợt đầu. Ngoài 10 hộ trên, hiện có thêm 4 hộ đã giao mặt bằng nhưng chưa nhận tiền hỗ trợ bổ sung; 10 hộ có danh sách chi trả tiền hỗ trợ nhưng chưa có… địa chỉ để mời nhận tiền; 16 hộ trước đây không thuộc diện được hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm, nhưng sau đó chính quyền địa phương rà soát xác nhận thuộc diện này và đang lập văn bản trình UBND tỉnh phê duyệt chi trả bổ sung. 9 hộ còn lại, qua rà soát, xác minh lại, chính quyền địa phương xác định không thuộc diện được hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm do không trực tiếp sản xuất.

Như vậy, đến nay còn 11 hộ chưa chịu nhận tiền từ đợt chi trả trước và chưa chịu giao mặt bằng cho nhà đầu tư. Theo Sở TN&MT, chính quyền địa phương phối hợp các ngành chức năng tiếp tục tuyên truyền, vận động để các hộ này thông hiểu, đồng tình nhận tiền chi trả và giao đất cho nhà đầu tư. Sau khi đã nỗ lực vận động mà vẫn không thể thuyết phục được thì chính quyền địa phương và các ngành chức năng sẽ xem xét lại toàn bộ hồ sơ, nếu đúng quy định của pháp luật thì sẽ xin chủ trương UBND tỉnh thực hiện cưỡng chế thu hồi đất.

Sơn Trần