File Secure Free - phần mềm miễn phí bảo vệ dữ liệu hiệu quả

Cập nhật ngày: 25/06/2012 - 11:20

Khi cần bảo vệ dữ liệu quan trọng để tránh người khác tò mò nhưng không muốn chi quá nhiều cho việc này, bạn có thể dùng File Secure Free. Đây là công cụ miễn phí có giao diện đơn giản, khả năng bảo vệ dữ liệu hiệu quả.

Hiện có nhiều chương trình, tiện ích bảo vệ dữ liệu nhưng chúng thường chỉ cung cấp 1 hoặc 2 tính năng. Với File Secure Free, bạn có thể sử dụng cả 4 tính năng bảo vệ dữ liệu (4 trong 1) gồm: sao lưu, mã hoá, xoá vĩnh viễn và khoá thiết bị lưu trữ USB. Chương trình có giao diện trực quan, khả năng bảo vệ mạnh mẽ, sử dụng 5 công nghệ "băm" dữ liệu an toàn và mã hoá AES theo tiêu chuẩn quân đội.

Để sử dụng, bạn cần tải về và cài đặt File Secure Free vào máy tính.

Sao lưu

Bạn chọn mục File Backup, nhấn nút Add Folder để sao lưu thư mục, Add Files để sao lưu tập tin. Sau khi chọn dữ liệu cần sao lưu, bạn nhấn nút Select All để chọn tất cả dữ liệu trong danh sách. Nhấn nút Backup, chọn nơi lưu dữ liệu.

Sau khi chọn nơi lưu dữ liệu, File Secure Free yêu cầu bạn nhập mật khẩu bảo vệ tập tin sao lưu, nhấn OK.

Để khôi phục dữ liệu, bạn vào mục Recovery, ô Image Path nhấn nút Browse, chọn tập tin bạn đã sao lưu. Tại ô Destination Path, nhấn nút Browse để chọn nơi lưu dữ liệu khôi phục. Nhấn Recovery  và nhập mật khẩu bảo vệ tập tin sao lưu để thực hiện tiến trình khôi phục dữ liệu.

Mã hoá

Bạn chọn mục File Encryptor, nhấn nút Add Folder để mã hoá thư mục, Add File để mã hoá tập tin. File Secure Free yêu cần bạn nhập mật khẩu bảo vệ dữ liệu mã hoá.

Để mã hoá, bạn chọn thư mục, tập tin trong danh sách chương trình, nhấn nút Encrypt. Để giải mã, bạn chọn thư mục, tập tin cần giải mã, nhập mật khẩu bảo vệ dữ liệu mã hoá, nhấn nút Decrypt.

Sau khi thực hiện mã hoá, bạn sẽ thấy kiểu tập tin đã mã hoá như hình dưới. Lưu ý: File Secure Free không mã hoá thư mục, chỉ mã hoá các tập tin trong thư mục đó.

Xoá vĩnh viễn

Chọn mục File Shredder, nhấn nút Add Folder để xoá thư mục, Add Files để xoá tập tin. File Secure Free cung cấp 5 tuỳ chọn kỹ thuật "băm" dữ liệu. Nhấn nút Shred để tiến hành xoá dữ liệu vĩnh viễn.

Trước khi thực hiện xoá dữ liệu vĩnh viễn, File Secure Free nhắc bạn dữ liệu đã xoá không thể khôi phục. Nếu chắc chắn, bạn hãy nhấn nút Yes.

Khoá thiết bị lưu trữ USB

File Secure Free cho phép bạn khoá thiết bị lưu trữ USB (USB disk) tránh người khác truy cập dữ liệu lưu bên trong. Để thực hiện, bạn gắn thiết bị lưu trữ USB vào máy tính, chương trình sẽ nhận ra thiết bị, nhấn nút Lock và nhập mật khẩu bảo vệ.

File Secure Free sẽ thông báo thiết bị lưu trữ USB đã được bảo vệ, và bạn có thể rút thiết bị ra khỏi máy tính.

H.T (st)