Giải nén tập tin RAR miễn phí trên Windows 7 và Mac OS X

Cập nhật ngày: 24/09/2011 - 12:14

Đã bao giờ bạn tải về một tập tin duy nhất để tìm thấy nó có một phần mở rộng .RAR? Có rất nhiều các ứng dụng trên Windows để mở file .RAR, và trong khi sự lựa chọn mặc định là WinRAR bởi các nhà phát triển của định dạng file RAR, nó không miễn phí. Nếu bạn cần để tạo ra các tập tin, đó là đặt cược tốt nhất của bạn, nhưng nếu bạn chỉ cần giải nén chúng, bạn sẽ muốn sử dụng mã nguồn mở và miễn phí ứng dụng 7-Zip.

Đối với Windows 

Một khi bạn đã tải về và cài đặt 7- Zip từ trang web http://7-zip.org/, bạn có thể phải click vào bất kỳ file .RAR và dễ dàng lựa chọn để trích xuất các tập tin từ trình đơn. Lưu ý rằng nếu bạn đã có một tập hợp đa phần .RAR tập tin, bạn sẽ nhấn vào file đầu tiên.

Bạn cũng có thể xem nội dung của các file lưu trữ bằng cách lựa chọn lưu trữ mở từ menu ngữ cảnh hoặc bằng cách nhấp đúp vào tập tin.

Đối với Mac OSX

Mac OSX không có nhiều lựa chọn như trên nền tảng Windows và ít phổ biến hơn, tuy nhiên vẫn còn một vài sự lựa chọn, giống như các ứng dụng miễn phí " The Unarchiver ", trong đó có hỗ trợ tuyệt vời cho các tập tin lưu trữ đa phần. Sau khi cài đặt, bạn có thể khởi chạy các ứng dụng để kết hợp các loại tập tin với các ứng dụng:

Cách để trích xuất tài liệu lưu trữ trên một máy Mac là chỉ cần kích đúp chuột vào tập tin. The Unarchiver sẽ tạo ra một thư mục cùng tên như kho lưu trữ và trích xuất nội dung của nó vào thư mục.

 L.K (st)