Giải quyết đình công, lãn công: Tốt nhất là ngăn chặn trước khi xảy ra

Cập nhật ngày: 01/10/2011 - 01:44

Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Dương Văn Phú báo cáo tại cuộc họp

Cuộc họp của Ban chỉ đạo giải quyết đình công, lãn công trên địa bàn tỉnh được tổ chức ngày 29.9.2011 nhằm đánh giá tình hình thực hiện Quyết định số 840/QĐ-UBND ngày 7.5.2009 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tham dự có các thành viên Ban chỉ đạo giải quyết đình công, lãn công trên địa bàn tỉnh (gọi tắt là Ban chỉ đạo) và một số sở, ngành liên quan. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thảo chủ trì cuộc họp.

Báo cáo tại cuộc họp, Phó Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội Dương Văn Phú cho biết thực hiện Quyết định số 840/QD-UBND, trong thời gian qua các sở, ban, ngành và các huyện, thị đã triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động cho người lao động (NLĐ) trong các loại hình doanh nghiệp. Sở cùng các ngành liên quan tăng cường công tác thanh kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành pháp luật lao động và đã tiến hành kiểm tra 16 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Đoàn thanh tra liên ngành của tỉnh đã trực tiếp kiểm tra việc thực thi Bộ luật Lao động tại 30 doanh nghiệp và kiểm tra thông qua phiếu 200 doanh nghiệp. Riêng các huyện, thị cũng đã kiểm tra hơn 100 doanh nghiệp trên địa bàn. Sở cũng đã tham mưu UBND tỉnh kiện toàn Ban chỉ đạo giải quyết đình công, lãn công; kiện toàn Hội đồng trọng tài lao động tỉnh; hướng dẫn thành lập Hội đồng hoà giải lao động cơ sở. Qua đó, đã giúp người sử dụng LĐ và NLĐ nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật lao động.

Trong 9 tháng đầu năm 2011, toàn tỉnh đã xảy ra 36 vụ đình công tại 30 công ty, trong đó ở các khu công nghiệp xảy ra 21 vụ và ngoài khu công nghiệp xảy ra 15 vụ. Nguyên nhân chính của các vụ tranh chấp lao động dẫn đến đình công là về kinh tế, trong đó chủ yếu tập trung vào quyền và các lợi ích như: nâng lương hằng năm; huy động làm thêm giờ; thực hiện chính sách BHXH; yêu cầu điều chỉnh tiền lương, tiền thưởng; trợ cấp tiền nhà ở, đi lại, chuyên cần, tiền ăn giữa ca… Để việc xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả cao hơn, trong thời gian tới Ban chỉ đạo chỉ đạo các cấp, các ngành liên quan tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ đã được phân công; đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền việc triển khai thực hiện Chỉ thị 22-CT/TW và công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về lao động.

Công nhân Công ty TNHH Han And Young Việt Nam (Cụm CN Thanh Điền - xã Thanh Điền, huyện Châu Thành) ngừng việc tập thể ngày 25.2.2011 do bị cắt giảm chế độ tiền thưởng

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thảo cho rằng việc mâu thuẫn giữa người sử dụng LĐ và NLĐ là chuyện bình thường- không chỉ ở tỉnh ta, nước ta mà trên khắp thế giới. Vấn đề quan trọng là giải pháp giải quyết những mâu thuẫn phát sinh như thế nào. Ở tỉnh ta, mặt bằng kinh tế và văn hoá của NLĐ còn thấp nên tranh chấp lao động có phức tạp hơn. Do đó các địa phương cùng các ngành chức năng liên quan cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức phong phú, tăng cường vai trò của Công đoàn cơ sở, đồng thời tăng cường tiếp xúc, gắn bó với doanh nghiệp, người lao động để kịp thời phát hiện mâu thuẫn và có giải pháp hoà giải hiệu quả trước khi xảy ra đình công, lãn công. Có như thế mới có thể hạn chế tình trạng đình công, lãn công xảy ra và công tác xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh mới đạt hiệu quả cao.

S.T