Văn hóa - Giải trí   Góc thư giãn

Giấu công thức trong Excel bằng cách nào?

Cập nhật ngày: 30/11/2009 - 05:35

Hỏi: Giấu công thức trong Excel bằng cách nào?

Đáp:
Có nhiều cách :

1/ Bạn có thể Copy từ Menu Edit / Copy, sau đó sử dụng Edit / Paste Special / Value

2/ Bạn có thể giấu luôn thanh Formula bằng cách vào Tools/ Options/View, bỏ dấu kiểm ở ô Formula Bar, sau đó, bạn vào Tools/Protection/Protect Sheet và gõ Pssword.

3/ Vào Menu Format/ Cells, tìm thẻ Protection, ở đây có 2 ô Locked và Hidden.

- Nếu bạn bỏ chọn ô Locked, thì khi cài Password, những ô này sẽ cho phép bạn nhập và thay đổi dữ liệu. Những ô nào chọn Locked, sẽ không cho phép bạn sửa đổi gì hết

- Nếu bạn chọn Hidden, những ô này sẽ không thể hiện bất cứ cái gì chứa trong ô lên thanh Formula khi bạn cài Password.

Đến đây, các bạn sẽ hiểu khi nào ta chọn Locked và Hidden, khi nào không. Để chọn nhiều vùng dữ liệu trên cùng một Sheet một cách nhanh chóng, ta sử dụng Menu Edit/Goto.

- Đầu tiên, chọn All toàn bộ bảng tính, vào Format / Cells bỏ dấu kiểm ở ô Locked

- Sau đó, vào Menu Edit/ Goto, nhấn Special, chọn Formula, để chọn các ô có công thức, và chọn Locked

cùng với Hidden.

Và bây giờ, bạn vào Tools/Protection để cài Password

Nếu chỉ để bảo vệ công thức không cho người khác sửa đổi, nhưng vẫn cho thấy công thức của bạn, bạn có thể dùng thêm Validation

4/ Chọn vùng dữ liệu bạn muốn bảo vệ.

- Chọn menu Data / Validation.

- Trong tab Settings, chọn trong ô Allow là Text length, ô Data chọn : between, ô Minimum, bạn đánh giá trị chiều dài tối thiểu của chuỗi (ví dụ là 10000), ô Maximum, nhập giá trị chiều dài tối đa của chuỗi (ví dụ 50000).

Chọn tab Error Alert.

Trong Style chọn Stop, ô Title bạn hãy nhập tiêu đề của ô thông báo (ví dụ Cấm!), ô Error message, bạn nhập nội dung của ô thông báo (ví dụ: khong duoc dung vao du lieu cua nguoi khac).

Nhớ chọn the check box : Show error alert after invalid data is entered.

- Để xoá những vùng dữ liệu đã được đặt Validation bạn hãy chọn Clear All.

Bạn có thể làm ẩn luôn cả một Sheet có chưa công thức bằng cách :

5/ Vào Tool-Macro-Víual Basic- chọn sheet cần ẩn, chọn mục Visible là 2-xlSheetveryVisible.

Đ.T (st)