BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội: Chưa thực hiện vì còn chờ văn bản hướng dẫn

Cập nhật ngày: 19/05/2009 - 02:54

Cán bộ NHCSXH giao dịch với khách hàng tại xã vùng sâu

Thực hiện những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, ngày 23.1.2009, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 131/QĐ-TTg về việc hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức, cá nhân vay vốn ngân hàng để sản xuất kinh doanh. Tiếp theo đó, ngày 4.4.2009, Thủ tướng Chính phủ lại ban hành Quyết định số 443/QĐ-TTg về việc hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức, cá nhân vay vốn trung, dài hạn ngân hàng để thực hiện đầu tư mới để phát triển sản xuất, kinh doanh. Đây là một số chính sách thiết thực, cấp bách của Chính phủ nhằm giúp các tổ chức, cá nhân duy trì sản xuất kinh doanh, tạo việc làm trong điều kiện nền kinh tế bị tác động của cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới.

Tuy nhiên, trong thời gian từ tháng 2 đến tháng 5.2009, những đối tượng vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) – trong đó có những đối tượng thuộc gia đình chính sách và hộ nghèo lại không được hỗ trợ lãi suất. Đây là điều chưa hợp lý trong chính sách hỗ trợ lãi suất. Do đó, ngày 6.5.2009, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục ban hành Quyết định số 579/QĐ-TTg về việc hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại NHCSXH. Theo đó, Nhà nước hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay của người nghèo và các đối tượng chính sách khác tại NHCSXH. Thời hạn vay được hỗ trợ lãi suất tối đa là 24 tháng. Việc hỗ trợ lãi suất được thực hiện đối với các khoản vay giải ngân từ ngày 1.5.2009 đến ngày 31.12.2011. Mức hỗ trợ lãi suất tiền vay là 4%/năm tính trên số tiền vay và thời hạn cho vay thực tế theo quy định. Riêng các khoản vay có lãi suất nhỏ hơn hoặc bằng 4%/năm thì Nhà nước hỗ trợ toàn bộ lãi suất tiền vay (lãi suất 0%/năm). Khi thu tiền lãi, NHCSXH giảm trừ số lãi tiền vay được hỗ trợ cho khách hàng. Theo Quyết định 579/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ giao trách nhiệm cho NHCSXH thực hiện hỗ trợ lãi suất cho khách hàng vay đúng theo quy định, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức nhận uỷ thác thực hiện kiểm tra, giám sát việc sử dụng các khoản vay, đảm bảo đúng đối tượng, đúng mục đích.

Việc thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất tại NHCSXH sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các đối tượng gia đình chính sách, hộ nghèo vượt qua khó khăn, cải thiện cuộc sống. Tuy nhiên, đến nay- sau gần 2 tuần Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 579/QĐ-TTg nhưng chính sách hỗ trợ lãi suất này vẫn chưa được triển khai thực hiện. Ông Trương Hồng Đức -Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh Tây Ninh cho biết NHCSXH tỉnh và các huyện đang chuẩn bị sẵn sàng để thực hiện Quyết định 579/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, cho đến nay NHCSXH địa phương vẫn chưa triển khai thực hiện hỗ trợ lãi suất do còn đang chờ văn bản hướng dẫn của NHCSXH Trung ương về việc thực hiện Quyết định 579/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

SƠN TRẦN


 
Liên kết hữu ích