ĐẠI HỘI LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TÂY NINH LẦN THỨ VI:

“Hợp tác, đổi mới, phát triển, hiệu quả” 

Cập nhật ngày: 09/09/2020 - 18:23

BTNO - Ngày 9.9, Đại hội Liên minh Hợp tác xã (HTX) lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 bước vào phiên họp trù bị, với 124 đại biểu chính thức là các thành viên HTX, Quỹ tín dụng Nhân dân.

Tại phiên trù bị, các đại biểu nghe báo cáo góp ý Văn kiện Đại hội Liên minh HTX Việt Nam lần thứ VI; Dự thảo Điều lệ của Liên minh HTX Việt Nam; Văn kiện Đại hội Liên minh HTX tỉnh Tây Ninh, nhiệm kỳ 2020 -2025; báo cáo hoạt động của Uỷ ban Kiểm tra Liên minh HTX tỉnh Tây Ninh; Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành.

Đoàn Chủ tịch Đại hội

Nhiệm kỳ qua, Liên minh HTX triển khai nhiều giải pháp đẩy mạnh kinh tế tập thể, mà nòng cốt là các HTX. Đến nay, trong tỉnh có 138 HTX- tăng 26 HTX so với đầu nhiệm kỳ; 39.146 thành viên - tăng 8.350 thành viên; 230,28 tỷ đồng vốn điều lệ - tăng thêm 11,37 tỷ đồng.

100% HTX là thành viên của Liên minh HTX tỉnh, hoạt động chủ yếu trong 5 lĩnh vực: nông nghiệp, công thương, vệ sinh môi trường, giao thông vận tải và tín dụng.

Tổng doanh số hàng hoá, dịch vụ trong nhiệm kỳ ước đạt 17.305,5 tỷ đồng; khu vực kinh tế tập thể thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước hơn 12 tỷ đồng.

Ông Huỳnh Lam Phương - Trưởng Ban đại diện khu vực phía Nam, Liên minh HTX Việt Nam khẳng định, kinh tế HTX luôn đóng vai trò nòng cốt trong kinh tế tập thể, nhất là trong bối cảnh đất nước đang bước sang giai đoạn hội nhập sâu, có nhiều cơ hội và thách thức đan xen. Thực tiễn đã chỉ ra rằng, liên kết giữa các hộ kinh doanh nhỏ lẻ để xây dựng tổ hợp tác, HTX và hướng tới hình thành các liên hiệp HTX là con đường phù hợp nhất trong việc cải thiện cuộc sống của các hộ nông dân.

Thành viên HTX xuống giống lúa vụ Mùa năm 2020

Với chủ đề “Hợp tác, đổi mới, phát triển, hiệu quả”, thời gian tới, Liên minh HTX tỉnh sẽ tập trung củng cố, đổi mới tổ chức và hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ; nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động; tăng cường trách nhiệm với vai trò nòng cốt trong phát triển KTTT, HTX; đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các thành viên; tham gia thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án, dịch vụ công và một số nhiệm vụ khác do UBND tỉnh giao. 

Tại Đại hội, các đại biểu đã nhất trí 100% bầu Ban Chấp hành khoá VI, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 39 uỷ viên.

Ngày 10.9, Đại hội tiến hành họp phiên họp chính thức.

NHI TRẦN