Sơ kết vụ Đông xuân 2019-2020 khu vực Nam Bộ

Ngày 27.3, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết sản xuất trồng trọt vụ Đông xuân 2019-2020 và triển khai kế hoạch sản xuất vụ Hè thu, Thu đông và vụ Mùa năm 2020 các tỉnh khu vực Nam Bộ.