BAOTAYNINH.VN trên Google News

Kỳ họp cuối năm HĐND huyện Hoà Thành: Quan tâm đến chất lượng tăng trưởng kinh tế, phát triển xã hội bền vững

Cập nhật ngày: 25/12/2009 - 05:49

 

Đường Hùng Vương (Báo Quốc Từ cũ) công trình quan trọng vừa hoàn thành tại thị trấn Hoà Thành.

Tại kỳ họp, các vị đại biểu HĐND đã thẳng thắn chất vấn UBND huyện về những vấn đề “nhạy cảm” tác động đến đời sống xã hội như việc giải toả hành lang đường bộ để đảm bảo tầm nhìn ATGT, việc xử lý các hộ dân vi phạm và san ủi mặt bằng hai bên lề các con đường, chống tái lấn chiếm, việc giải toả một cây xăng nằm trên lộ giới khu vực Báo Quốc Từ... Đồng thời yêu cầu giải trình rõ về tính hợp lý, cơ sở tính toán các số liệu kết quả phát triển kinh tế xã hội trong báo cáo do UBND huyện trình tại kỳ họp. Tất cả đều đã được UBND huyện trả lời thoả đáng.

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2009 của UBND huyện Hoà Thành cho biết, hầu hết các chỉ tiêu thực hiện Nghị quyết của huyện đều đạt và vượt kế hoạch. Tổng sản phẩm xã hội (GDP) tăng 15,62%, tổng giá trị sản xuất tăng 18,38% so cùng kỳ. Trong cơ cấu các ngành kinh tế, dịch vụ chiếm tỷ trọng 56,43%, công nghiệp xây dựng chiếm 29,78%, nông nghiệp chiếm 13,79% (chỉ tiêu NQ tương ứng là 56,35%-29,9%-13,71%). Nền kinh tế xã hội phát triển cân đối, đem lại kết quả thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt hơn 107 tỷ đồng (đạt 101,62% dự toán), ngân sách huyện, xã thu được gần 195 tỷ đồng (thu thuế đạt 100,09% chỉ tiêu tỉnh giao); hoàn thành 100% kế hoạch xây dựng cơ bản cả nguồn vốn huyện và tỉnh. Bên cạnh đó, các chỉ tiêu về xã hội và môi trường cũng đạt kết quả tích cực. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên còn 1,03% (NQ dưới 1,05%), tạo việc làm mới cho 3.981 lao động (NQ 3.800 lao động), giảm được 665 hộ nghèo, tỷ lệ giảm 51,60% (NQ giảm 20%), 99,87% số hộ dân sử dụng điện (NQ 99,80%), 99% dân số sử dụng nước sạch hợp vệ sinh (NQ 98%), vận động quỹ Vì người nghèo – Đền ơn đáp nghĩa đạt 1 tỷ 252 triệu đồng (NQ 700 triệu đồng), có 1 thị trấn được công nhận Thị trấn văn hoá, 22 ấp, khu phố giữ vững danh hiệu văn hoá...

Kết quả thực hiện kể trên cho thấy, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thử thách nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Huyện uỷ, UBND huyện, sự phối họp chặt chẽ của Mặt trận và các đoàn thể, đặc biệt là sự năng động, nỗ lực của các tầng lớp nhân dân, các doanh nghiệp đã cùng nhau đem lại kết quả khá toàn diện. Đáng chú ý là thu ngân sách và xây dựng cơ bản là hai chỉ tiêu được dự báo vào cuối tháng 10 là không thể hoàn thành, nhưng với sự nỗ lực phấn đấu rất lớn của toàn hệ thống chính trị, kết quả chỉ trong 2 tháng còn lại của năm 2009 huyện đã vượt qua được và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu.

Khu hành chính huyện Hoà Thành, công trình chào mừng Đại hội Đảng của huyện sẽ hoàn thành đúng tiến độ.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND và đại biểu các ngành đã tập trung thảo luận sâu để phân tích ý nghĩa, tác dụng của kết quả đạt được cũng như những mặt còn hạn chế tồn tại trong năm 2009, để xác định, quyết nghị các chỉ tiêu phát triển năm 2010 và giải pháp thực hiện kế hoạch KT-XH, ANQP. Qua đó, trong năm 2010 sắp tới huyện Hoà Thành tiếp tục phát huy thế mạnh về dịch vụ, đẩy mạnh xã hội hoá để phát triển lĩnh vực nhiều tiềm năng này. Cụ thể phải xây dựng hoàn chỉnh Trung tâm thương mại Long Hoa theo hướng khai thác dưới dạng siêu thị, trung tâm mua sắm; xây dựng chợ đầu mối thuỷ sản, rau sạch Bố Mè ở thị trấn Hoà Thành; phối hợp với các ngành tỉnh xúc tiến thương mại, tìm đầu ra cho các sản phẩm ngành nghề truyền thống của địa phương; khuyến khích và tạo điều kiện cho nhân dân mạnh dạn đầu tư đổi mới công nghệ, trang thiết bị, dây chuyền sản xuất để giảm chi phí sản xuất công nghiệp, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của sản phẩm; tập trung hướng đầu tư cụm công nghiệp Bến Kéo để phấn đấu nâng lên thành khu công nghiệp theo định hướng của tỉnh... Về lĩnh vực xây dựng cơ bản, huyện Hoà Thành xác định phải phấn đấu hoàn thành các dự án đầu tư, chú trọng các công trình trọng điểm và công trình chào mừng Đại hội Đảng các cấp trong năm 2010.

T.H.D