Kinh tế   Kinh tế

Mở nước phục vụ sản xuất vụ Hè thu 2020 

Cập nhật ngày: 26/03/2020 - 08:15

BTNO - Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Tây Ninh thông báo lịch cắt, giảm nước chuyển vụ Đông Xuân 2019- 2020 sang phục vụ sản xuất vụ Hè Thu năm 2020 trên các hệ thống thủy lợi do Công ty quản lý.

Về  thời gian cắt, giảm nước đối với hệ thống tự chảy ở kênh chính Đông, Tây, Tân Châu, Tân Hưng bắt đầu từ ngày 31.3.2020; riêng kênh chính Tây đoạn từ  sau cống điều tiết K13 +072 đến K39 vẫn tiếp tục phục vụ vụ Đông Xuân đến ngày 10.4.2020, gồm các hệ kênh cấp I, TN2, TN4A, TN4B, TN7, TN9, TN11, TN11A, TN12, TN13, TN15, TN17, TN19, TN21, TN25, VC3 và kênh chính Tân Biên; kênh TN0 không cắt nước  chuyển vụ và tiếp tục phục vụ vụ Hè Thu năm 2020.

Bảo đảm lưu lượng nước phục vụ sản xuất vụ Hè Thu năm 2020.

Bên cạnh đó, Công ty có kế hoạch giảm nước trên kênh tiếp tục phục vụ cấp nước công nghiệp để phục vụ nhu cầu chế biến, sản xuất cho các nhà máy trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, kênh N18 từ K0 đến K3 + 650 tiếp tục mở nước bảo đảm lưu lượng để phục vụ Công ty Đầu tư Sài Gòn VRG; kênh chính Tân Châu K0 đến K4 tiếp tục mở nước bảo đảm lưu lượng để phục vụ nhà máy mì Tân Châu; kênh Tân Hưng từ K0 đến K11+300 vẫn mở nước đủ để cung cấp nước cho nhà máy Hiệp Phát và nhà máy đường Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa.

Về thời gian mở nước trên kênh chính Đông, chính Tây, Tân Biên, Tân Châu và Tân Hưng, mở nước từ ngày 16.4.2020. Riêng kênh Tây sau cống điều tiết K13 +072 đến K39 mở nước từ ngày 20.4.2020.

Nông dân tưới rau màu trên địa bàn huyện Châu Thành.

Để việc cắt, giảm và mở nước đúng kế hoạch, bảo đảm đủ lưu lượng phục vụ nhu cầu sản xuất nông nghiệp, chế biến, sản xuất công nghiệp của các nhà máy, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Tây Ninh đề nghị lãnh đạo các xí nghiệp, Trạm Thủy lợi trực thuộc nghiệm thu kết quả tưới để thanh lý hợp đồng phục vụ Đông Xuân năm 2019 - 2020; xây dựng kế hoạch duy tu, bảo dưỡng kênh thủy lợi; chỉ đạo công nhân và tổ chức hợp tác sử dụng nước thực hiện tốt trong công tác cắt nước để bảo đảm an toàn phục vụ tưới vụ Hè Thu năm 2020.

Công ty thủy lợi Tây Ninh cũng yêu cầu các Trạm thủy lợi trực thuộc phối hợp với UBND các xã, phường, Tổ chức hợp tác dùng nước thông báo cho các hộ dân có nhu cầu dùng nước phục vụ sản xuất Hè Thu cần tiến hành danh sách ủy quyền, số lượng diện tích, loại cây trồng và yêu cầu sử dụng nước tập hợp gửi về Công ty.

Nhi Trần