Bế mạc kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Tây Ninh, khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026

Audio thời sự 03-07-2021
Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Tây Ninh, khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã bế mạc vào chiều ngày 01/7, hoàn thành tiến độ các công việc theo kế hoạch đề ra.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI