Chấn chỉnh việc đăng tải thông tin tình hình dịch COVID-19 trên mạng xã hội

Audio thời sự 15-07-2021
Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh, thường xuyên quán triệt, giáo dục công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị về ý thức trách nhiệm của cá nhân trong việc sử dụng mạng xã hội…
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI