Chuyển mục đích sử dụng gần 22 ha đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Audio thời sự 03-07-2021
Ngày 01/7/2021, tại kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Tây Ninh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 ban hành Nghị quyết chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng để thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đợt 2 năm 2021.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI