Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân trong xây dựng cơ bản

Audio thời sự 12-07-2021
Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố cần quyết liệt, tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra về việc phát động phong trào thi đua đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI