Gia đình bình an - Xã hội hạnh phúc

Audio thời sự 29-05-2022
“Gia đình bình an - Xã hội hạnh phúc”. Đó là chủ đề và thông điệp kỷ niệm Ngày gia đình Việt Nam và Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022.

Huy Liệu

Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI